Loading color scheme

Вишеградське партнерство "Пермакультура для ферм"

 

 

Наше партнерство було започатковано у вересні 2016 року для обміну передовим досвідом пермакультурного фермерства та для підтримки розвитку мережі демонстраційно-освітніх центрів пермакультури у наших країнах.

Країни нашого регіону мають економіку з розвиненим сільськогосподарським сектором та традиційно великим відсотком сільського населення, що переважно господарює на дрібних та середніх за розміром фермах. Промислове сільське господарство, що залежить від вирощування монокультур на великих ділянках земель, руйнує традиційний спосіб життя в центральній та східній Європі, що базувався на співпраці дрібних виробників, місцевому виробництві та продажі продуктів харчування, та прямих взаємозв’язках між містянами та виробниками з прилеглої сільської місцевості, що базувалися на довірі, взаємопідтримці та взаємозалежності. Сучасне фермерство, що вимагає значних початкових інвестицій в техніку та агрохімікати, та потребує менше людської праці, призводить до занепаду традиційно сільськогосподарських регіонів, робочій міграції, старіння сільського населення, погіршення здоров’я та соціального благополуччя соціуму. Сучасне сільське господарство потужно виснажує землі та потребує безперервного доступу рідкісних та невідновних ресурсів, спричиняючи масивний деструктивний вплив на екосистеми.

Місією наших організацій є підтримка та популяризація екологічно дружнього сільського господарства, зеленої енергетики та енергоефективних технологій, здорового способу життя, захисту природної та культурної спадщини, та сприяння становленню самодостатніх спільнот застосовуючи інструменти пермакультури (культури, що базується на принципах сталого розвитку) задля вирішення нагальних екологічних, економічних та соціальних проблем. Зокрема, ми сприяємо започаткуванню та підтримуємо дрібні ферми, активізуючи місцеві спільноти, регіональному розвитку завдяки посиленню взаємин в межах біорегіонів та формуванню виробничих та економічних циклів в межах регіонів. Поточний проект допоможе нам створити потужну регіональну мережу демонстраційних пермакультурних ферм. Започаткування співпраці між невеликими сталими фермами та викладачами пермакультури має сприяти розвитку повноцінної освітньої програми в галузі агроекології для пермакультурних організацій, вищих та професійно-технічних установ Вишеградського регіону.


Тур по фермах в рамках проекту

Конференція "Пермакультура для ферм"