Loading color scheme

Магістратура "Конструктивна екологія та пермакультура"

Університет Україна (м. Київ) в партнерстві з ГС "Пермакультура в Україні" запрошують вас на магістерський курс "Конструктивна екологія та пермакультура".

Продовжується донабір учасників протягом жовтня 2022.

Вступ за мотиваційним листом.

Можливе навчання у якості вільних слухачів з отриманням університетського сертифіката.

Вартість навчання на денній та заочній формі – 30 тис. грн на рік.

Термін навчання - 1 рік 6 міс.

Університет "Україна", Інститут біомедичних технологій,

Київ. Тел. 067-507-26-01; 067-224-24-19. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСЛОВИТИ ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ

Осіння школа

Основні навчальні дисципліни та викладачі:

ГЕОДЕЗІЯ ТА КАРТОГРАФІЯ

Ви навчитесь працювати із сучасними геодезичними портативними Gadget-SMART-технологіями високоточного координування об’єктів місцевості. Зрозумієте сучасні геоінформаційні моделі, що укладаються у ІС. Опануєте багатовимірну інтерпретацію ландшафтних природно-територіальних систем та їх моделювання.

ГІДРОЛОГІЯ, МЕТЕОРОЛОГІЯ ТА КЛІМАТОЛОГІЯ

Вивчите особливості будови гідросфери та інших сфер географічної оболонки Землі, склад і будову атмосфери, фізичні гідрологічні, синоптичні та кліматичні процеси, що протікають у ній, закономірності формування погоди і клімату.

Викладач: Роман ШЕВЧЕНКО, кандидат географічних наук, доцент Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління.

Мотиваційне та професійне кредо: «Творчість, реалізована у будь-якій ситуації, перетворює роботу на мистецтво!».

СУЧАСНЕ ҐРУНТОЗНАВСТВО З ОСНОВАМИ МІКРОБІОЛОГІЇ 

Цей предмет дасть вам знання про утворення і збереження потенційної родючості грунту через діяльність ґрунтових мікроорганізмів з метою отримання екологічно чистої високоякісної сільськогосподарської продукції із збереженням навколишнього середовища.

Викладач: Людмила БІЛЯВСЬКА, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу загальної і ґрунтової мікробіології Інституту мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, віце-президент Товариства мікробіологів України імені С.М. Виноградського, лауреат Державної премії України 2018 р. в галузі науки і техніки за роботу «Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві».

Мотиваційне та професійне кредо: «Навчатися, творити, пізнавати, мріяти, любити, йти за покликом серця... Розумний вирощує рослини, а мудрий дбає про ґрунт».

АГРОБІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА ДИЗАЙН ПОЛІКУЛЬТУР

Ви освоїте принципи та способи підвищення сталості завдяки диверсифікації сільськогосподарських та садово-паркових систем, зокрема шляхом створення ущільнених посадок, використання покривних культур, сівозміни, культур-інсектаріїв та створення полікультур з алелопатичними рослинами; отримаєте навички використання баз даних, наукової та професійної літератури для дизайну полікультур із заданими властивостями; вивчите методи оцінки впливу полікультур на родючість ґрунту; методи постановки та аналізу базових експериментів для виявлення сумісності культур та їх агроекологічних послуг (зокрема для пригнічення росту бур’яну) у посадках молодих дерев з використанням покривних культур та в овочівництві із застосуванням пряно-ароматичних культур.

Викладач: Павло АРДАНОВ, кандидат біологічних наук, стипендіат програми “Фулбрайт”, співзасновник громадської спілки „Пермакультура в Україні“, доцент кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології Інституту біомедичних технологій Університету «Україна».

Мотиваційне та професійне кредо: «Створюймо невеликі потужні спільноти згідно принципів організації природних угруповань!».

ОСНОВИ НЕНАСИЛЬНИЦЬКОГО СПІЛКУВАННЯ ТА СОЦІОКРАТІЇ 

Ви отримаєте досвід соціальної взаємодії (міжособистісного спілкування та групового прийняття рішень) за методологією ненасильницького спілкування та соціократії. Досвід соціальної взаємодії, що ґрунтується на принципах гармонії, кооперації, справедливості, турботи, поваги, ефективності та ін.

Викладач: Світлана ПЕТРОВА, магістр адміністративного менеджменту, викладач кафедри філософії КПІ ім. Ігоря Сікорського (дисципліни: філософія, соціальна психологія, методи і технології соціальної роботи та ін.), член правління ГО «Глобальна мережа екопоселень України», керівник відділу соціально-психологічної роботи – «Студентська соціальна служба КПІ ім. Ігоря Сікорського», тренер, фасилітатор.

Мотиваційне та професійне кредо: «Побудова красивих та гармонійних відносин з собою, іншими людьми, природою та світом в цілому потребує зусиль та усвідомленості, які ведуть до щастя та любові».

ОСНОВИ КОНСТРУКТИВНОЇ ЕКОЛОГІЇ ТА ПЕРМАКУЛЬТУРИ

Ви навчитесь визначати особливості будови та функціонування екосистем; оптимізувати, відновлювати та конструювати сталі екосистеми різного масштабу, інтегрувати до них пермакультурні системи – з розумінням етичних основ взаємодії з природою.

Викладач: Валентина МОВЧАН, кандидат біологічних наук, доцент кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології Інституту біомедичних технологій Університету «Україна», пермакультурний дизайнер, член правління ГС «Пермакультура в Україні».

Мотиваційне та професійне кредо: «Пермакультура врятує світ! (Пермакультура як спосіб організації усіх сфер життєдіяльності людини у відповідності із законами екології)». 

ОСНОВИ САДІВНИЦТВА ТА ГОРОДНИЦТВА

Ви вивчите видовий склад основних та малопоширених перспективних плодових, ягідних та овочевих культур, що вирощують в Україні, дізнаєтесь про основні способи розмноження кожної культури. Опануєте визначення оптимального асортименту для певних умов, враховуючи етапи та закономірності розвитку кожної культури, їх біологічні властивості та вимоги до умов середовища; навчитесь їх поєднанню між собою в стійких системах за пермакультурними принципами.

Викладач: Марія Газнюк, куратор колекції пряно-смакових рослин відділу культурної флори Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України.

Мотиваційне та професійне кредо: «Біорізноманіття - основа стабільного майбутнього!».

А також вивчите ще ряд дисциплін:

  • Розробка та супровід пермакультурних проєктів
  • Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
  • Правові засади формування та реалізації екологічної політики в Україні
  • Системний аналіз якості навколишнього середовища
  • Стратегія сталого розвитку
  • Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

ВИСЛОВИТИ ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ