Пермакультура - це перш за все система організації. ЇЇ мета - використовувати організуючу силу людського розуму для заміни мускульної сили або енергії природного пального.

Метод пермакультури був розроблений в сімдесятих роках минулого сторіччя австралійцями Біллом Моллісоном та Девідом Холмгейном і з тих пір показав свою ефективність та набув широкої популярності як в помірних, так і в екстремальних умовах та кліматичних зонах та в різних сферах діяльності. Термін "пермакультура" виник як змішування термінів "стала культура" та "стале сільське господарство".

Філософія пермакультури базується на трьох ідеях: турбота про Землю, турбота про людину та обмеження споживання.

Девідом Холмгейном було сформульовано 12 основних принципів пермакультури:

 1. Спостереження та взаємодія - Приділяючи час спостереженню за природою ми розробляємо рішення для практичних ситуацій.

 2. Уловлювання та збереження енергії - Завдяки розробці систем, що збирають ресурси під час їх надлишку, останні можуть бути використані згодом за потреби.

 3. Отримання прибутку - Контроль за тим, чи вартий отриманий прибуток вкладеної в систему праці.

 4. Застосування саморегуляції та спостереження за реакцією - Потрібно відмовитися від недоцільної діяльності за рахунок створення самостійно функціонуючих систем.

 5. Використовувати та цінувати відновні джерела матеріалів та енергії - Отримуй найбільшої користі від надлишку відновних ресурсів природи замість споживацької залежності від вичерпних ресурсів.

 6. Не продукувати відходів - Якщо цінувати та використовувати всі наявні ресурси, тоді ніщо не стає сміттям.

 7. Планування спершу загального, а потім подробиць - Змінюючи точку зору, ми можемо спостерігати моделі притаманні природі та суспільству. Це має формувати основу нашого дизайну, що заповнюється деталями в процесі розробки.

 8. Об'єднувати а не розділяти - Завдяки відповідному розташуванню правильних елементів, між ними встановлюються взаємозв'язки, завдяки чому вони починають працювати разом підтримуючи один одного.

 9. Використання малих та повільних рішень - За малими та повільними системами легше дбати аніж за великими, краще використовуючи при цьому місцеві ресурси та розробляючи сталі рішення.

 10. Використовувати та цінувати різноманітність - Різноманітність збільшує стійкість системи до численних загроз, беручи найкраще з унікальної природи кожної речі та специфічного оточуючого середовища.

 11. Використання граней та цінування границь - Проміжок між об'єктами є місцем, де відбуваються найцікавіші події. Часто це найбільш цінний, різноманітний та продуктивний елемент системи.

 12. Творче використання та відповідь на зміни - Ми можемо мати позитивний вплив від незворотних змін, уважно спостерігаючи та втручаючись у вірний час.

Див. Девід Холмгрен "Сущность пермакультуры" та Патрик Вайтфілд "Пермакультура - что это?".

 PC Principles ua  Permaculture flower

Відео про пермакультуру

 

Фильмы от Пермакультурного исследовательского центра

Фильмы от Переводчиков развивающиех фильмов


 

Події від наших спонсорів та партнерів

Cyber Ponic to the Moon. Презентація проекту Як безоплатно отримати земельну ділянку в Україні?Все в порядку. Організація простору для зайнятих людейZero Waste Event з Беа ДжонсонСексуальна екологічність як тренд 2018 European Permaculture Convergence 2018