Пермакультура - це перш за все система організації. ЇЇ мета - використовувати організуючу силу людського розуму для заміни мускульної сили або енергії природного пального.

Метод пермакультури був розроблений в сімдесятих роках минулого сторіччя австралійцями Біллом Моллісоном та Девідом Холмгейном і з тих пір показав свою ефективність та набув широкої популярності як в помірних, так і в екстремальних умовах та кліматичних зонах та в різних сферах діяльності. Термін "пермакультура" виник як змішування термінів "стала культура" та "стале сільське господарство".

Філософія пермакультури базується на трьох ідеях: турбота про Землю, турбота про людину та обмеження споживання.

Девідом Холмгейном було сформульовано 12 основних принципів пермакультури:

 1. Спостереження та взаємодія - Приділяючи час спостереженню за природою ми розробляємо рішення для практичних ситуацій.

 2. Уловлювання та збереження енергії - Завдяки розробці систем, що збирають ресурси під час їх надлишку, останні можуть бути використані згодом за потреби.

 3. Отримання прибутку - Контроль за тим, чи вартий отриманий прибуток вкладеної в систему праці.

 4. Застосування саморегуляції та спостереження за реакцією - Потрібно відмовитися від недоцільної діяльності за рахунок створення самостійно функціонуючих систем.

 5. Використовувати та цінувати відновні джерела матеріалів та енергії - Отримуй найбільшої користі від надлишку відновних ресурсів природи замість споживацької залежності від вичерпних ресурсів.

 6. Не продукувати відходів - Якщо цінувати та використовувати всі наявні ресурси, тоді ніщо не стає сміттям.

 7. Планування спершу загального, а потім подробиць - Змінюючи точку зору, ми можемо спостерігати моделі притаманні природі та суспільству. Це має формувати основу нашого дизайну, що заповнюється деталями в процесі розробки.

 8. Об'єднувати а не розділяти - Завдяки відповідному розташуванню правильних елементів, між ними встановлюються взаємозв'язки, завдяки чому вони починають працювати разом підтримуючи один одного.

 9. Використання малих та повільних рішень - За малими та повільними системами легше дбати аніж за великими, краще використовуючи при цьому місцеві ресурси та розробляючи сталі рішення.

 10. Використовувати та цінувати різноманітність - Різноманітність збільшує стійкість системи до численних загроз, беручи найкраще з унікальної природи кожної речі та специфічного оточуючого середовища.

 11. Використання граней та цінування границь - Проміжок між об'єктами є місцем, де відбуваються найцікавіші події. Часто це найбільш цінний, різноманітний та продуктивний елемент системи.

 12. Творче використання та відповідь на зміни - Ми можемо мати позитивний вплив від незворотних змін, уважно спостерігаючи та втручаючись у вірний час.

Див. Девід Холмгрен "Сущность пермакультуры" та Патрик Вайтфілд "Пермакультура - что это?".

 PC Principles ua  Permaculture flower

Відео про пермакультуру

 

Фильмы от Пермакультурного исследовательского центра

Фильмы от Переводчиков развивающиех фильмов


Заходи наших партнерів
Всі дотичні до пермакультури події