Про захід / About
Програма / Program
Проживання / Accomodation
Харчування / Food
Як дістатися / How to get
Реєстрація / Registration
Новини / Updates
Контакти / Contacts

Інформаційні партнери заходу / Information partners

Допоможіть поширити інформацію у ваших спільнотах! Висилайте ваш логотип на perma.ukraine(et)gmail.com / Please, help to spread the news with your communities! Send your logo to perma.ukraine(et)gmail.com

Logo Ukraine logo Seeds treasury ukr2 Meconomica logo GreenSchool   GEN Ukraine Naturboutique     
 ActGreen  GreenClinic Bojko    Zaria       

Четверта зустріч української пермакультурної спільноти
Та міжнародна науково-практична конференція
"Міська пермакультура"

 

Fourth Ukrainian Permaculture Convergence
And international research and practice conference
"Urban permaculture"

 

Відео запрошення (+ див. відеозапрошення від доповілачів) / Video invitation, subtitles available Subtitles

 

Відео з минулорічних зустрічей / Recordings from the previous meetings

Київ, 26-27 січня 2019, (субота - неділя) 09:30 - 18:45.

Міжнародний університет розвитку людини "Україна".

вул. Львівська 23.

Сторінка заходу на Фейсбук. 

Запрошуємо вас на щорічну зустріч шанувальників пермакультури!

Пермакультура (перманентна або стала культура + стале землеробство) - підхід до вирішення проблем, спрямований на пошук взаємовигідних рішень; дизайн земельних та соціальних систем на основі принципів сталого розвитку, перейнятих з природи та місцевої культури (більше про пермакультуру).

Основною темою нашої зустрічі буде міська пермакультура. Поговоримо про зменшення та переробку відходів, створення безпечного, енергопасивного маловитратного житла для людей та збереження і примноження ніш для дикої природи, дієві механізми самоврядування, створення прямих економічних та дружніх зв'язків між фермерами та містянами, міське фермерство, екологічні послуги та інклюзивні середовища. Задля генерації нових знань та співпраці пермакультурні зустрічі завжди мають основну тему, що пов'язана з основним напрямом діяльності нашої організації на поточний рік. Проте ми не оминемо і стратегічні теми: екологічне фермерство, протидія екологічній та соціальній кризам, освіта та дизайнерське консультування. Традиційно організуємо спілкування за регіонами та пошук місцевих партнерів, і продовжуючи досвід минулорічної зустрічі започаткуємо нову традицію: представлення новин та можливостей мережі демонстраційно-освітніх центрів пермакультури. Буде також програма для дітей, спільний стіл з вирощених учасниками екологічних продуктів та святкування наших досягнень - приїжджайте та долучайтеся до формування нашої розмаїтої програми! Буде корисно, цікаво та весело!

Минулорічна зустріч показала важливість взаємозбагачуючого спілкування між науковцями та практиками. Тому ми продовжуємо цю традицію, і проводимо науково-практичну конференцію за основною тематикою. Конференція проходитиме на англійській мові із залученням закордонних та дистанційних доповідачів та учасників. Якщо не розумієте англійську - не хвилюйтесь! Буде організовано переклад пленарних презентацій пошепки або з використанням радіоапаратури (при наборі достатньої групи бажаючих). Також принайнаймні одна секція конференції проходитиме українською мовою.

Паралельно з конференцією будуть організовані екскурсія в ботсад Гришка та в музей води для дітей та дорослих та самостійно організоване учасниками спілкування та святкування.

На пермакультурній зустрічі практики пермакультури зможуть поділитися своїм досвідом у формі доповідей, обговорень та майстер-класів. Пермакультурні зустрічі допомагають нам формувати базу знань, оскільки ми проводимо відеозаписи всіх презентацій та збираємо матеріали до презентацій. Тому тих доповідачів, які вже виступали, ми просимо подавати інші теми (може бути представлення спорідненої теми або більш детальне висвітлення певних аспектів; за винятком дитячої програми, де частину минулорічних занять ми можемо повторити). Також будемо раді новим виступаючим.

Тому не вагайтесь і приїжджайте на обидва дні заходу. Тим паче що єдиний реєстраційний внесок за участь в обох заходах (зустріч плюс конференція) складає лише 400 грн!. Приїжджайте усією родиною - для дітей до 16 років участь безкоштовна, а для дорослих діє знижка 80 грн. Волонтерам, доповідачам, вимушеним переселенцям, учасникам АТО та малозабезпеченим ми пропонуємо безкоштовну участь. Поспішайте зареєструватися - кількість безкоштовних місць обмежена! Шукаємо благодійників, які допоможуть взяти участь у заході тим, хто цього найбільше потребує, але не може оплатити.

Це унікальний захід, який варто відвідати якщо ви:

 • Хочете створити чи відвідати навчально-демонстраційний центр пермакультури та розвивати пермакультуру в Україні.
 • Бажаєте дізнатися, чим живе українська, центральноєвропейська та міжнародна пермакультурні спільноти.
 • Прагнете побачити пермакультуру в дії.
 • Хочете підвищити свій рівень як пермакультурного дизайнера.
 • Маєте досвід або цінну інформацію, якими варто поділитися.
 • Зіштовхнутися з проблемами при реалізації ваших пермакультурних проектів - ми спробуємо знайти рішення разом!
 • Хочете долучитися до участі в пермакультурних проектах та шукаєте партнерів у свої проекти.
 • Бажаєте корисно та весело провести час в колі однодумців та друзів.
   

Kyiv. 26-27 of January 2019, (Saturday - Sunday) 09:30 - 18:45 (GMT+2).

Open International University of Human Development “Ukraine”

Lvivska St, 23.

Registration form

Event page of Facebook. 

We are glad to invite you to the annual gathering of Ukrainian permaculture community!

Permaculture (permanent culture + permanent agriculture) is the approach to problem solving, aimed at finding mutually beneficial solutions; design of the plots and social systems based on the principles of sustainable development, adopted from nature and wisdom of traditional cultures (more about permaculture).

The main topic of our gathering will be urban permaculture. We will talk about reducing and recycling of waste, building safe, energy-saving, low-cost housing for people and preserving and creating habitats for the wildlife, efficient mechanisms for self-governance, establishment of direct economic and friendly ties between farmers and city dwellers, urban farming, environmental services and inclusive environments. In order to generate new knowledge and foster cooperation, our permaculture gatherings always have the main topic related to the main direction of our organization's activities for the current year. However, we will not skip the strategic topics: ecological farming, solving the environmental and social crises, education and design consultancy. Traditionally, we organize a regional communication to find local partners, and by continuing the experience of last year's meeting, we will start a new tradition: presenting news and opportunities of the network of permaculture demonstration and educational centers. There will also be a program for children, interesting excursions, a shared table with ecologically grown food by participants and celebration of our achievements - come and contribute to creaton of our diverse program! It will be useful, interesting and fun!

Last year's gathering demonstrated the importance of mutually beneficial communication between scientists and practitioners. Therefore, we continue this tradition and conduct a research and practice conference according to the main topic. The conference will be held in English involving  the international and remote speakers and participants (videoconference participations and broadcast).

In parrallel to the conference we will organize an interesting tours for both children and adults and offer participants to self-organize free communication and celebration.

At the permaculture convergence practitioners will share their experience in the form of presentations, discussions and  workshops. The convergence will be held in Ukrainian with presentations by international guests delivered in English. If you do not speak Ukrainian - do not worry! A wisher translation of via radio guide will be organized. In parallel with the conference, interesting excursions for children and adults will be arranged as well as self-organized communication and celebration by participants.

So do not hesitate and come to both events. Especially that there we offer a single registration fee for participation in both conference and convergence which is only 13 EUR or 14.5 USD!. Come with the whole family - we offer free participation for children under 16 years old, and a disccount for famuly members 2,5 EUR or 3 USD. We offer free participation for the presenters, volunteers, Ukrainian internally displaced persons, military servants, and low-income citizens. We are able to offer only limited amount of the free places to thise who need it most but can not afford to pay, and we can hopefully offer more thanks to your donation

Our event presents a unique opportunity if you:

 • Want to visit permaculture centers in the Visegrad countires and Ukraine or create your own..
 • Desire to meet the members of Ukrainian permaculture community.
 • Eager to see permaculture in action.
 • Want to improve your skills as permaculture designers
 • Have any relevant experience or information and is happy to share it with Ukrainian and international permacultrue community.
 • Have encountered any problems while implementing a permaculture project (we will be looking for solutions together!).
 • Would like to join an existing permaculture project or is looking for the partners to the own projects.
 • Would love to enjoy productive and fun time with Ukrainian permaculture mates.

Українська пермакультурна спільнота 

Український пермакультурний рух є відносно молодим. Перший сертифікаційний курс пермакультурного дизайну було проведено у 2011 році, а згодом ще 5 таких курсів, на трьох останніх викладали підготовлені українські викладачі. У 2016 році було проведено спеціалізований курс для дизайнерів та підприємців “Пермакультура як власна справа” та першу в Україні пермакультурну зустріч. Цього ж року ми переклали та видали першу пермакультурну книгу українською - посібник для дизайнерів “Пермакультурний дизайн крок за кроком”. Це стало базою для формування команди вітчизняних пермакультурних дизайнерів та створення мережі навчально-демонстаційних центів пермакультури, серед яких може бути і ваше господарство! 2018 року ми переклади книгу "Їстівні дерева", та у 2019 плануємо перекласти та видати український переклад книги Білла Моллісона "Вступ до пермакультури". 2017 року ми започаткували співпрацю з пермакультурними рухами Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини і реалізували 3 спільні проекти: "Пермакультура для фермерів", "Мережа навчально-демонстраціних центрів пермакультури для Вишеградський країн та України" та "Пермакультура для Академії". В Україні за цей час ми знайшли чудових партнерів, які розвивають ринок органічної продукції в Україні, міське фермерствокооперативний рухтериторіальні громади та місцеве самоврядування, створюють громадські сади та переробляють міські харчові відходи,  створюють банк насіння та реалізують чудовий фільм про пермакультурне садівництво. Український пермакультурний рух швидко росте! Започаткований кількома активістами, зараз він має стати відповідальністю всієї вітчизняної пермакультурної спільноти (приєднатися)!

   

Ukrainian permaculture community

Ukrainian permaculture movement is relatively young. The first Certification Permaculture Design Course was carried out in 2011, and since then we have organized 5 more of such courses with the qualified Ukrainian trainers at the last  three. We offer free participation in the convergence for everyone who will register to participate in our Introductory Online Permaculture Course.  In 2016 we organized the advanced Permaculture Design Livelihood Course, and also we translated and published the first permaculture book in Ukrainian: ‘Permaculture Design: a step-by-step guide’ by Aranya. Together this created a good background for Ukrainian permaculture designers to start consultancy service, and also for the creation of Ukrainian network of permaculture education and demonstration centers. This year we have translated the book "Edible Trees" by Plants for a Future, and in 2019 we are planning to translate Bill Mollison`s "Introduction to Permaculture".  On 2017 we have started collaboration with permaculture movements in Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia, and so far we have implmeneter 3 mutual projects: "Permaculture for Farmers", "Visegrad and Beyond Network of Permaculture Education and Demonstration Centers", and "Permaculture for Academia". We have also established cooperative relationships with the number of Ukrainian organizations: some develop organic market in Ukraine, urban farming, cooperative movement, local governing, initiated the seed bank, and distribute an amazing film about the permaculture orchard (which is beyond organic). Ukrainian permaculture movement is now gaining more power and influence! Being initiated by few Ukrainian activists now it should become the responsibility for the whole national permaculture community.

 
 
PC people
  Image may contain: 16 people, people smiling, people standing, people sitting and outdoor 

Програма/ Program

Зараз формується, доповідачі анонсуватимуться на сторінці заходу у фейсбук. Див попередню програму нижче або за цим посиланням.

Is under development, and presenters well me announced on Facebook page of the event. See detailed program below or follow this link

Ми запрошуємо кожного стати доповідачем! Якщо ви можете поділитися надихаючими прикладами пермакультури чи дослідженнями – нехай Вас почують!

We invite everyone to become a presenter! If you have valuable permaculture experience or research to share - let people hear you!

Більш детальна інформація про презентації за цим посиланням.

Click here to read abstracts of the presentations.

 

 

 

Проїзд

Будь ласка, не зволікайте з придбанням квитків - продаж квитків на прямі поїзди (за 45 днів) починається з 12 грудня, а на прохідні поїзди (за 30 днів) - з 27 грудня. Якщо немає залізничних квитків - розглянбте можливіть дістатися автобусом чи сервісом пошуку попутників BlaBlaCar.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" є класичним навчальним закладом. Це означає, що в ньому існує багато навчальнпих напрямів та спеціалізацій, включаючи інженерію, дизайн, філологію, психологію, фізичну реабілітацію, буотехнологію, видавничу чправу, економіку та менеджмент, комп'ютерні науки, автомобілебудування, право тощо (наразі 45 спеціальностей). У жовтні 2018 року Університет приймав міжнародну конференцію "Пермакультура для академії" і зараз розробляє напчальну програму "Прикладна екологія та пермакультура"

Адреса університету "Україна" - вул. Львівська 23, м. Житомирська (пряма лінія від залізничного вокзалу). Див посилання на мапу та планувальник маршруту громадським транспортом.

 

How to get

The conference is organized in the capital of Ukraine and historical city Kyiv.

Attending the conference in person is not only possibility for you to explore ancient churches, delicious Ukrainian cuisine, but also visit some urban permaculture projects.

Open International University of Human Development “Ukraine” is a classic educational institution. It means that there are many different directions and specialties including engineering, design, philology, psychology, physical rehabilitation, biotechnology, publishing, economic and management, computer science, automobile, law etc (45 specialties at this moment). Currently it develops the graduate program Applied Ecology and Permaculture.

Open International University of Human Development "Ukraine" is located on Lvivska St, 23 (Kyiv, Ukraine, link to the map). Take red metro line till Zhytomyrska station. This is a direct line from the centrals railway station which is the terminal stop of the airport shuttle if you arrived to Kyiv Boryspil International Airpor. See possible roots from Igor Sikorsky Kyiv International Airport.

We don't recommend to travel by car, especially from abroad, as you can stuck in queue on the border. Please, whenever possible prioritize the public transport as more sustainable way of transportation. If possible use trains and buses which emits less carbon comparing to flight, and which allow you to explore the country (or countries) on your way. If travelling from abroad you can easily reach Uzzhorod or Lviv by multiple train or bus  - cities worth exploring which also host dynamic permaculture communities. Or just take direct route to Kyiv. If traveling by Ukrainian railways, please, book your ticket well in advance (tickets are released 45 (starting from December 12th) and 30 (starting from December 27th) days beforehand) as Ukrainian trains get booked very fast on weekend. Please, register on the web-site before booking your train ticket - this will allow you cancel your ticker easily if there will be a need. Courageous participants can also make part of all their trip by carpooling which is well developed in Ukraine and which is the perfect way to explore the country and communicate with locals.

Useful links:

 

Харчування

Буде спільний стіл з екологічних продуктів, де кожен поділиться тим, що вродило, слідуючи на практиці етичному принципу пермакультури “справедливий розподіл”. На ярмарку ви зможете скуштувати продукцію ваших пермакультурних однодумців. Для спільної вечері ми замовимо страви в університетському ресторані або доставку вегетаріанських страв з екобуфету.

 

Food

Buring breaks and lunch participants will shared an ecologically grown food which they brought with them. We ask whenewer possible to bring some ready food, fruits and vegetables. You can bus some extra from other particiaptns at the fair. As for the supper, we will order food in the University restaurant or a delivery from the vegetarian restaurant.

 

Проживання

Жителів Києва та передмість ми запрошуємо бути гостинними та приймати приїжджих, зокрема наших іноземних гостей (пишіть пропозиції та запити в коментарях до цього допису). 

Ми забронювали двомісні номери в готелі біля університету. Ви можете також скористатися заброньованими нами місцями (інформація в реєстраційній формі).

Також ви можете самостійно забронювати дешевші хостели у центрі Києва на сайтах https://www.booking.com www.hostelworld.com www.airbnb.com
або скористатися сервісом гостинності https://www.couchsurfing.com

 

Accomodation

Please, write your guest requests for participants from Kyiv in the comments to this post.

We have booked several double rooms in the hotel nearby (more information in the registration form).

You can also book yourself some cheaper hostels: https://www.booking.com www.hostelworld.com www.airbnb.com or use free hospitality service https://www.couchsurfing.com

 

Діти, домашні тварини та доступність для інвалідів

В суботу 26 січня буде організована екскурсійна програма, а в неділю 27 січня - окрема програма для дітей!

Всі приміщення університету повністю доступні для неповносправних.

В університеті не місце домашнім тваринам (окрім собак-поводирів), тому ваших улюбленців доведеться залишити вдома.

 

Chlidren, pets and access for disabled

On Saturday January 27 we offer a tour program, and on Subnday January 27 - special program for children!

All University premises are accessible and designed for disabled.

University is not a proper place for pets (except for the guiding dogs). Thus you neeed to leave them at home.

 

Контактна інформація

 • Громадська Спілка  "Пермакультура в Україні": perma.ukraine(et)gmail.com - звертатися з питань співпраці з організацією.
 • Ірина Казакова (i.w.kazakova(et)gmail.com, 067 771 6129) - контактувати стосовно науково-практичної конференції
 • Лілія Моруга (liliamoruga(et)gmail.com, 098 185 2020)  - звертатися з приводу пермакультурної зустрічі.
 

Contact information

 • NGO "Permaculture for Ukraine": perma.ukraine(et)gmail.com - contact regarding collaboration with organization.
 • Iryna Kazakova (i.w.kazakova(et)gmail.com, +38067 771 6129) - contact regarding all organizational issues.
News Слідкуйте за новинами на сторінці ГС "Пермакультура в Україні" та на сторінці заходу на фейсбук.    News Follow news at the page of NGO "Permaculture in Ukraine" and at event page on Facebok.
     
Нижче або за посиланням знаходяться двомовна реєстраційна форма (праворуч) та платіжні кнопки (ліворуч). Ми приймаємо всі платежі як благодійні внески).   Below or by this link is a bilingual registration form (right) and payment buttons (left). We accept all payments as charitable contributions.
     
Поділіться,
будь ласка
з друзями!

 

 
 

LiqPay - українська платформа для прийому карткових платежів (додайте комісію 2,75%; потрібне смс підтвердження; можливо, потрібно підняти ліміт для карткових операцій через інтернет)

Donate button ua

LiqPay - Ukrainian platform for card payments (inclide comission 2,75%; requires sms confirmation; you may need to increase the limit for internet translactions)

Donate button en

PayPal

PayPal button

Button bank transfer

Будь ласка, повідомте нам про сплату реєстраційного внеску.

Ми з радістю відповімо на Ваші запитання!

perma.ukrainegmail.com

380-96-947-1612

Please, inform us about your payment

We will be happy to answer your questions!

perma.ukrainegmail.com

380-96-947-1612

Учасники / Participants


Заходи наших партнерів
Всі дотичні до пермакультури події