Підтримайте переклад книги "Вступ до пермакультури"!

Роздрібна ціна - 220 грн, оптова ціна (від 5 екз) - 130 грн.

Книги про пермакультуру
українською мовою
 

Let's translate together the book "Introduction to Permaculture" into Ukrainian!

Retail price - 7.40 EUR, wholesale price (from 5 books) - 4.06 EUR.

Permaculture books
in Ukrainian
Поділіться,
будь ласка
з друзями!
/ Please,
share with
your friends!

 

Introcover

Фрагмент книги / Book fragment

Ця щедро ілюстрована детальними діаграмами та кресленнями книга знайомить читачів з основними концепціями та дизайнерськими стратегіями пермакультури.

Включає наступні теми: аналіз енергоефективності ділянки, методи планування та дизайну, визначення розташування будинку, дизайн для помірних, посушливих і тропічних регіонів, міська пермакультура, доступ до землі та стратегії громадського фінансування, системи самогодівлі для курей та свиней, сад і лісові посадки, створення та використання мікрокліматів та великий розділ зручно об’єднаних за категоріями видів рослин, стійких до різних кліматичних умов, різної висоти та використання.

Книга написана як покроковий вступ до пермакультури з детальними інструкціями. В ній простими словами пояснюється поняття пермакультура та її практичне використання. Майже не містить матеріалів з інших книг Моллісона.

Резюме

Ця класична книга є переробленим виданням, в якому поєднуються філософія землекористування, техніки землеробства та скотарства, екологічної іригації, і багато іншого. Вона формує чітку та надихаючу картину того, що стале сільське господарство може існувати, і яким воно має бути. Містить багато виконаних від руки ілюстрацій.

ГС "Пермакультура у Україні" має змогу перекладати найважливіші пермакультурні книги за підтримки спільнокошту та наших надійних партнерів. Наразі ми переклали посібник Араньї "Пермакультурний дизайн крок за кроком" (2016, за підтримки мережі магазинів органічних продуктів "Натур Бутік") та довідник організації "Рослини для майбутнього" "Їстівні дерева" (за підтримки екопоселення та пермакультурного центру "Зелені кручі"). Допоможіть розширити пермакультурну бібліотеку на українській мові зробивши замовлення чи благодійну пожертву!

Запрошуємо до співпраці волонтерів-адміністраторів кампанії спільнокошту для допомоги з розповсюдженням інформації. А також для вичитування тексту книги

Для замовлення книги, будь ласка, заповніть форму нижче. Благодійникам ми пропонуємо корисні подарунки!

 • 300 грн - гарантоване запрошення на чай чи каву з учасником команди проекту у Києві чи Харкові);
 • 500 грн - розіграш 3 місць на теоретичну частину курсу пермакультурного дизайну;
 • 1000 грн - розіграш 3 місць на Пермакультурну конференцію та зустріч 2019
 • 3000 грн - 8-годинне дизайнерське консультування;
 • 5000 грн - гарантоване місце на Сертифікаційному Курсі Пермакультурного дизайну.

Для спонсорів ми маємо окрему пропозицію

 

Abundantly illustrated with detailed diagrams and line drawings throughout, this book introduce readers to Permaculture concepts and design strategies.

Topics include: energy efficient site analysis, planning and design methods, house placement, design for temperate, dry-land and tropical regions, urban Permaculture garden layouts, land access and community funding systems, chicken and pig forage systems, orchards and home wood lots, how to influence micro-climate and a large section on selected plant species with climatic tolerances, heights and uses.

The book is set out as a step-by-step introduction to Permaculture with detailed instructions. Using simple language it describes the range of Permaculture for general consumption. Very little content of Mollison's other books are found within Introduction to Permaculture.

Synopsis

The book that started it all, this revised edition of a classic weaves together philosophies of land-use, hands-on techniques of soil, agricultural, and livestock management, earth-friendly irrigation, and more, to form a very clear and inspiring picture of how sustainable agriculture not only can but must be made to work. Simple line illustrations throughout.

NGO Permaculture in Ukraine is able to translate the most important permaculture books thanks to support of the crowdfunding campaign and our reliable sponsors and supporters. Currently we have translated Aranya's "Permaculture design: a step-by-step guide" (2016, supported by organic food chain "Natur Boutique") and "Edible Trees" (2017, supported by the ecovillage and permaculture center "Green Hills"). Please support extension of the permaculture library in Ukrainian by donation or pre-ordering the book.

We invite the volunteer crowdfunding campaign administrators to promote the project.

You can place your pre-order by filling the form below. We offer a number of gifts for our supporters:

 • 10 EUR - guaranteed invitation for tee or coffee with one of the team members in Kyiv or Kharkiv;
 • 20 EUR - 3 places at the conference "Urban Permaculture" (in-person or online participation).
 • 30 EUR - 3 places at our online course Introduction to Permaculture;
 • 100 EUR - information support (8 h) of your permaculture project (discussion or resource compilation);
 • 150 EUR - guaranteed place at the Certification Permaculture Design Course (in Ukrainian).
We also have a proposal for sponsors.
News     Слідкуйте за новинами на фейсбук
 • Запросіть ваших друзів приєднатися до проекту!
  News     Follow the news on Facebook
 • Invite your friends to join the project!
Нижче знаходяться двомовна реєстраційна форма (праворуч; просимо заповнювати як тих, хто робить передзамовлення так і благодійників) та платіжні кнопки (ліворуч). Ми приймаємо усі платежі як благодійні внески).   See below the bilingual registration form (right side; we kindly ask those who place the pre-orders and donate to fill it) and payment buttons (left side). We are accepting all payments as the charitable contributions.
  

Оплата / Payment

Реєстраційна форма / Registration form

LiqPay - українська платформа для прийому карткових платежів (комісія 2,75%, потрібне смс підтвердження)

Donate button ua

LiqPay - Ukrainian card payment platform (2,75% commission; requires sms confirmation)

Donate button en

PayPal

PayPal button

Button bank transfer

 

Якщо картковий платіж не проходить - зв'яжіться з вашим банком чи змініть самостійно в інтернет банку ліміт для операцій через мережу інтернет. 

Ми з радістю відповімо на Ваші запитання! 

perma.ukrainegmail.com 380-96-947-1612

 

If your card payment does not proceed you may need to contact your bank or change your card limits for the internet transactions via your internet banking. 

We are happy to answer your questions! 

perma.ukrainegmail.com 380-96-947-1612

Український пермакультурний рух є відносно молодим. Перший сертифікаційний курс було проведено у 2011 році. Згодом ми створили громадську спілку "Пермакультура в Україні", і зараз виникають перші паростки вітчизняної школи пермакультури. Ми віримо, що пропагуючи пермакультуру як холістичну мудрість сталого та гармонійного співіснування з природою та іншими людьми, ми сприяємо встановленню миру та процвітання у нашій країні.  

На сьогоднішній день в Україні існує лише кілька перекладених книг з пермакультури, тому ми хочемо перекладати найважливіші та доленосні книги. Ми розпочали цей проект на власний ризик та без жодної фінансової підтримки. Завдяки вам ми зрозуміли, що свідома спільнота здатна реалізовувати такі неприбуткові проекти. Нехай же пермакультура процвітає в Україні та у всьому світі!

 

Ukrainian permaculture is relatively young movement - the first certification course was organized in 2011. Since then we have created the NGO “Permaculture in Ukraine” and now the first sprouts of Ukrainian school of permaculture arises. We believe that by spreading the words of permaculture as the holistic wisdom of sustainable harmonic coexistence with nature and other people we can bring peace and prosperity to our country.

There are only few translated permaculture books available in Ukraine, and we want to tranlsate the most important life changing permaculture books in Ukrainian. We srarted this project without any financial support and on our own risk. Thanks to you we realized that dedicated community is able to run unprofitable project. Let permaculture flourish in Ukraine and worlwide! 

 

Наша команда / Our team 

Тут буде рекламний відеоролик / Promo video will be here

Пермакультура (перманентна або стала культура + стале землеробство) - підхід до вирішення проблем, спрямований на пошук взаємовигідних рішень; дизайн земельних та соціальних систем на основі принципів сталого розвитку, перейнятих з природи та місцевої культури.   Permaculture (permanent culture + permanent agriculture) is a problem-solving approach focused on finding win-win solutions by designing of our land and social systems based on sustainability principles found in natural systems and local culture.
PC Principles ua   Principles en
Permaculture flower   PC flower en

Бюджет проекту

Всі додатково зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку наступних проектів перекладу. А ваша підтримка свідчитиме про актуальність нашої роботи, сталість проекту та рух у вірному напрямку. 

Дякуємо за підтримку!

 

Project budget

All extra income will be used for further translation projects. Your support will indicate significance of our work, sustainability of the project and movement in the right direction.

Thank you for your support!

 

Заходи наших партнерів
Всі дотичні до пермакультури події