Друк
Super User
Опубліковано: 08 вересня 2012
Перегляди: 5731

Книга  "Їстівні дерева"!

Електронна книга - 100 грн, друкована книга - 300 грн.

Книги про пермакультуру
українською мовою
 

Let's translate together the book "Edible Trees" into Ukrainian!

Permaculture books
in Ukrainian
Поділіться,
будь ласка
з друзями!
/ Please,
share with
your friends!

 

 

Edible trees

Для більшості город є трудовим майданчиком на півроку. Проте для деяких більшість робіт зводиться до вибору вдалого місця посадки, догляду за рослиною в перші роки і збору рясного врожаю у наступні десятиріччя. Це ті, хто садить їстівні дерева - не лише традиційні плодові, але й менш знайомі лісові та напівкультурні, що дають їстівні квіти, олії, насіння, горіхи, листя, сік та кору на додачу до плодів. А також безліч інших корисностей як для нас, людей (волокна, барвники, деревину в тому числі і цінну, мікоризні гриби, затінок) так і для свійський та диких мешканців нашої ділянки (їжу та середовище існування), зменшуючи викиди парникових газів та зв'язуючи вуглець (вуглець лишається в ґрунті та акумулюється у великій біомасі), стабілізуючи ґрунти та збільшуючи їх родючість та підживлюючи підземні води.

В багатьох особливо тропічних регіонах традиційне сільське господарство полягало у створенні багатоярусних лісосадів, що є надпродуктивними та підтримують високе біорізноманіття. Для помірного клімату ця концепція була адаптована у формі рідколісних садів, і організація "Рослини для майбутнього" створила інформаційну базу з більш ніж 7000 рослин, що підходять для відкритого вирощування у помірному кліматі та представила її у зручному форматі для створення багатофункціональних самодостатніх рослинних угрупувань (гільдій). В даній книзі зібрана інформація про 50 відібраних організацією їстівних дерев із зазначенням для кожного виду умов росту (в тому числі сумісності та оптимального місця посадки), рейтингу за харчовими та лікувальними властивостями, способів розмноження та догляду.

Першої книгою, перекладеною ГС "Пермакультура у Україні" за підтримки спільнокошту та мережі магазинів органічних продуктів "Натур Бутік" став посібник Араньї "Пермакультурний дизайн крок за кроком" Організація "Рослини для майбутнього" зробила нам щедру пропозицію запропонувавши перекладати їх книги без сплати авторського гонорару. Оскільки дана книга буде опублікована лише в електронному варіанті, нам достатньо покрити вартість перекладу. Зробивши замовлення чи благодійну пожертву ви не лише допоможете розширити пермакультурну бібліотеку на українській мові, але й підтримаєте проект "Рослини для майбутнього", на розвиток якого ми заклали 200 євро.

Для спонсорів ми маємо окрему пропозицію

Учасники АТО та вимушені переселенці можуть отримати книгу безкоштовно!

Запрошуємо до співпраці волонтерів: перекладачів, мовних редакторів та адміністраторів кампанії спільнокошту.

Долучайтесь до проекту мережі центрів пермакультури України "Банк насіння, що підтримується спільнотою"!

Для замовлення книги, будь ласка, заповніть форму нижче. 

 

For most of the people their vegetable garden is the battlefield for half of a year. However, for some most of the garden work lies in selecting the proper planting site, some maintenance during the first years of plant establishment and harvesting an abundant yield during the following decades. It's those who plant edible trees - not only those traditional that bear fruits but also less familiar forest and semicultural species giving edible flowers, oils, seeds, nuts, flowers, sap and bark in addition to it's fruits. Which also provide multiple other benefits: both for us, humans (fibers, dyes, wood including the fine one, mycorrhizal mushrooms, shade), and for domestic and wild inhabitiants of our lands (food and habitat), while also reducing greenhouse gas emission (due to less disturbed soil) and lock carbon in their huge biomass, stabilize soil and increase it fertility, and replenish the ground water reservoir.

In many tropical countries traditional agriculture relied on multilayered overyielding forest garedens which maitain high biodiversity. For temperate climate this concept was adapted as woodland gardening, and the charity Plants for a Future has established the database of more than 7000 species suitable for outdoor cultivation in temperate climate in a friendly format for designing multifunctional self-sustaining plant assemblages (guilds). This book presents the information on 50 edible trees featured by this charity, its growth conditions (including compatibility and optimal habitat), edible and medicinal rating, propagation methods and maintenance.

The first book translated by the NGO "Permaculture in Ukraine" and supported by crowdfunding and be organic food chain "Natur Boutique" was Aranya's "Permaculture design: a step-by-step guide". Plants for a Future has generously offered us to translate their books without the copyright fees. Since this book will be published only in the electronic format we only need to cover the translation costs. If you pre-order the book or support this project by donation you will not only contribute towards the extension of the permaculture library in Ukrainian but will also support the project "Plants for a Future" as the project budget includes 200 euro for this purpose.

The book is distributed for free to Ukrainian internally displaced persons and military personnel.

We invite the volunteer translators, language editors and administrators of the crowdfunding campaign to support the project.

Join the project of Ukrainian network of permaculture centers - community-owned seed bank.

You can place your pre-order by filling the form below. We offer a number of gifts for our supporters:

 • 10 EUR - guaranteed invitation for tee or coffee with one of the team member in Kyiv, or Lviv;
 • 20 EUR - 3 places at Ukrainian Permaculture Convergence 2019.
 • 30 EUR - 3 places at our online course Introduction to Permaculture;
 • 100 EUR - information support (8 h) of your permaculture project (discussion or resource compilation);
 • 150 EUR - guaranteed place at the Certification Permaculture Design Course (in Ukrainian).
We have a proposal for sponsors.

 

News     Слідкуйте за новинами на фейсбук
 • Запросіть ваших друзів приєднатися до проекту;
 • Доповнюйте інформацію про їстівні дерева;
 • Пропонуйте насіння та саджанці дерев;
 • Розміщуйте дописи про інші їстівні дерева.
  News     Follow the news on Facebook
 • Invite your friends to join the project;
 • Discuss about edible trees;
 • Offer tree seeds of seedlings;
 • Write about other edible trees.
Нижче знаходяться двомовна реєстраційна форма (праворуч; просимо заповнювати як тих, хто робить передзамовлення так і благодійників) та платіжні кнопки (ліворуч). Ми приймаємо усі платежі як благодійні внески).   See below the bilingual registration form (right side; we kindly ask those who place the pre-orders and donate to fill it) and payment buttons (left side). We are accepting all payments as the charitable contributions.
  

Оплата / Payment

Реєстраційна форма / Registration form

LiqPay - українська платформа для прийому карткових платежів (комісія 2,75%, потрібне смс підтвердження)

Donate button ua

LiqPay - Ukrainian card payment platform (2,75% commission; requires sms confirmation)

Donate button en

PayPal

PayPal button

Button bank transfer

 

Якщо картковий платіж не проходить - зв'яжіться з вашим банком чи змініть самостійно в інтернет банку ліміт для операцій через мережу інтернет. 

Ми з радістю відповімо на Ваші запитання! 

perma.ukrainegmail.com 380-96-947-1612

 

If your card payment does not proceed you may need to contact your bank or change your card limits for the internet transactions via your internet banking. 

We are happy to answer your questions! 

perma.ukrainegmail.com 380-96-947-1612

Український пермакультурний рух є відносно молодим. Перший сертифікаційний курс було проведено у 2011 році. Згодом ми створили громадську спілку "Пермакультура в Україні", і зараз виникають перші паростки вітчизняної школи пермакультури. Ми віримо, що пропагуючи пермакультуру як холістичну мудрість сталого та гармонійного співіснування з природою та іншими людьми, ми сприяємо встановленню миру та процвітання у нашій країні.  

На сьогоднішній день в Україні існує лише кілька перекладених книг з пермакультури, тому ми хочемо перекладати найважливіші та доленосні книги. Ми розпочали цей проект на власний ризик та без жодної фінансової підтримки. Завдяки вам ми зрозуміли, що свідома спільнота здатна реалізовувати такі неприбуткові проекти. Нехай же пермакультура процвітає в Україні та у всьому світі!

 

Ukrainian permaculture is relatively young movement - the first certification course was organized in 2011. Since then we have created the NGO “Permaculture in Ukraine” and now the first sprouts of Ukrainian school of permaculture arises. We believe that by spreading the words of permaculture as the holistic wisdom of sustainable harmonic coexistence with nature and other people we can bring peace and prosperity to our country.

There are only few translated permaculture books available in Ukraine, and we want to tranlsate the most important life changing permaculture books in Ukrainian. We srarted this project without any financial support and on our own risk. Thanks to you we realized that dedicated community is able to run unprofitable project. Let permaculture flourish in Ukraine and worlwide! 

 

Наша команда / Our team 

Edibletrees sponsors final

 Фрагмент книги / Book fragment

Пермакультура (перманентна або стала культура + стале землеробство) - підхід до вирішення проблем, спрямований на пошук взаємовигідних рішень; дизайн земельних та соціальних систем на основі принципів сталого розвитку, перейнятих з природи та місцевої культури.   Permaculture (permanent culture + permanent agriculture) is a problem-solving approach focused on finding win-win solutions by designing of our land and social systems based on sustainability principles found in natural systems and local culture.
PC Principles ua   Principles en
Permaculture flower   PC flower en

Бюджет проекту

Ми маємо гарні стартові умови завдяки можливості перекладати книги організації "Рослини для майбутнього" без сплати авторського гонорару, підтримки від учасників XIII європейської пермакультурної зустрічі та наших постійних благодійників. Видання книги в електронній формі та допомога волонтерів дозволять реалізувати проект з мінімальним бюджетом та підтримати проект "Рослини для майбутнього". Всі додатково зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку наступних проектів перекладу. А ваша підтримка свідчитиме про актуальність нашої роботи, сталість проекту та рух у вірному напрямку. 

Дякуємо за підтримку!

 

Project budget

We have good starting conditions for this project thanks to the kind offer from Plants for a Future to translate their books without the copyright fees and due to donations by participants of XII European Permaculture Convergence and our regular supporters. As we are going to publish the book only in the electronic format the project budget is mininal and we are going to provide small contribution for the project "Plants for a Future". All extra income will be used for further translation projects. Your support will indicate significance of our work, sustainability of the project and movement in the right direction.

Thank you for your support!