Про захід / About
Програма / Program
Проживання / Accomodation
Харчування / Food
Як дістатися / How to get
Реєстрація / Registration
Новини / Updates
Контакти / Contacts

Інформаційні партнери заходу / Information partners

Допоможіть поширити інформацію у ваших спільнотах! Висилайте ваш логотип на perma.ukraine(et)gmail.com / Please, help to spread the news with your communities! Send your logo to perma.ukraine(et)gmail.com

Logo Ukraine logo Seeds treasury ukr2 Meconomica logo GreenSchool   GEN Ukraine Naturboutique     
 ActGreen  GreenClinic Bojko    Zaria       

Четверта зустріч української пермакультурної спільноти
Та міжнародна науково-практична конференція
"Міська пермакультура"

 

Fourth Ukrainian Permaculture Convergence
And international research and practice conference
"Urban permaculture"

 

Відео запрошення (+ див. відеозапрошення від доповілачів) / Video invitation, subtitles available Subtitles

 

Відео з минулорічних зустрічей / Recordings from the previous meetings

Київ, 26-27 січня 2019, (субота - неділя) 09:30 - 18:45.

Міжнародний університет розвитку людини "Україна".

вул. Львівська 23.

Сторінка заходу на Фейсбук. 

Запрошуємо вас на щорічну зустріч шанувальників пермакультури!

Пермакультура (перманентна або стала культура + стале землеробство) - підхід до вирішення проблем, спрямований на пошук взаємовигідних рішень; дизайн земельних та соціальних систем на основі принципів сталого розвитку, перейнятих з природи та місцевої культури (більше про пермакультуру).

Основною темою нашої зустрічі буде міська пермакультура. Поговоримо про зменшення та переробку відходів, створення безпечного, енергопасивного маловитратного житла для людей та збереження і примноження ніш для дикої природи, дієві механізми самоврядування, створення прямих економічних та дружніх зв'язків між фермерами та містянами, міське фермерство, екологічні послуги та інклюзивні середовища. Задля генерації нових знань та співпраці пермакультурні зустрічі завжди мають основну тему, що пов'язана з основним напрямом діяльності нашої організації на поточний рік. Проте ми не оминемо і стратегічні теми: екологічне фермерство, протидія екологічній та соціальній кризам, освіта та дизайнерське консультування. Традиційно організуємо спілкування за регіонами та пошук місцевих партнерів, і продовжуючи досвід минулорічної зустрічі започаткуємо нову традицію: представлення новин та можливостей мережі демонстраційно-освітніх центрів пермакультури. Буде також програма для дітей, спільний стіл з вирощених учасниками екологічних продуктів та святкування наших досягнень - приїжджайте та долучайтеся до формування нашої розмаїтої програми! Буде корисно, цікаво та весело!

Минулорічна зустріч показала важливість взаємозбагачуючого спілкування між науковцями та практиками. Тому ми продовжуємо цю традицію, і проводимо науково-практичну конференцію за основною тематикою. Конференція проходитиме на англійській мові із залученням закордонних та дистанційних доповідачів та учасників. Якщо не розумієте англійську - не хвилюйтесь! Буде організовано переклад пленарних презентацій пошепки або з використанням радіоапаратури (при наборі достатньої групи бажаючих). Також принайнаймні одна секція конференції проходитиме українською мовою.

Паралельно з конференцією будуть організовані екскурсія в ботсад Гришка та в музей води для дітей та дорослих та самостійно організоване учасниками спілкування та святкування.

На пермакультурній зустрічі практики пермакультури зможуть поділитися своїм досвідом у формі доповідей, обговорень та майстер-класів. Пермакультурні зустрічі допомагають нам формувати базу знань, оскільки ми проводимо відеозаписи всіх презентацій та збираємо матеріали до презентацій. Тому тих доповідачів, які вже виступали, ми просимо подавати інші теми (може бути представлення спорідненої теми або більш детальне висвітлення певних аспектів; за винятком дитячої програми, де частину минулорічних занять ми можемо повторити). Також будемо раді новим виступаючим.

Тому не вагайтесь і приїжджайте на обидва дні заходу. Тим паче що єдиний реєстраційний внесок за участь в обох заходах (зустріч плюс конференція) складає лише 400 грн!. Приїжджайте усією родиною - для дітей до 16 років участь безкоштовна, а для дорослих діє знижка 80 грн. Волонтерам, доповідачам, вимушеним переселенцям, учасникам АТО та малозабезпеченим ми пропонуємо безкоштовну участь. Поспішайте зареєструватися - кількість безкоштовних місць обмежена! Шукаємо благодійників, які допоможуть взяти участь у заході тим, хто цього найбільше потребує, але не може оплатити.

Це унікальний захід, який варто відвідати якщо ви:

 • Хочете створити чи відвідати навчально-демонстраційний центр пермакультури та розвивати пермакультуру в Україні.
 • Бажаєте дізнатися, чим живе українська, центральноєвропейська та міжнародна пермакультурні спільноти.
 • Прагнете побачити пермакультуру в дії.
 • Хочете підвищити свій рівень як пермакультурного дизайнера.
 • Маєте досвід або цінну інформацію, якими варто поділитися.
 • Зіштовхнутися з проблемами при реалізації ваших пермакультурних проектів - ми спробуємо знайти рішення разом!
 • Хочете долучитися до участі в пермакультурних проектах та шукаєте партнерів у свої проекти.
 • Бажаєте корисно та весело провести час в колі однодумців та друзів.
   

Kyiv. 26-27 of January 2019, (Saturday - Sunday) 09:30 - 18:45 (GMT+2).

Open International University of Human Development “Ukraine”

Lvivska St, 23.

Registration form

Event page of Facebook. 

We are glad to invite you to the annual gathering of Ukrainian permaculture community!

Permaculture (permanent culture + permanent agriculture) is the approach to problem solving, aimed at finding mutually beneficial solutions; design of the plots and social systems based on the principles of sustainable development, adopted from nature and wisdom of traditional cultures (more about permaculture).

The main topic of our gathering will be urban permaculture. We will talk about reducing and recycling of waste, building safe, energy-saving, low-cost housing for people and preserving and creating habitats for the wildlife, efficient mechanisms for self-governance, establishment of direct economic and friendly ties between farmers and city dwellers, urban farming, environmental services and inclusive environments. In order to generate new knowledge and foster cooperation, our permaculture gatherings always have the main topic related to the main direction of our organization's activities for the current year. However, we will not skip the strategic topics: ecological farming, solving the environmental and social crises, education and design consultancy. Traditionally, we organize a regional communication to find local partners, and by continuing the experience of last year's meeting, we will start a new tradition: presenting news and opportunities of the network of permaculture demonstration and educational centers. There will also be a program for children, interesting excursions, a shared table with ecologically grown food by participants and celebration of our achievements - come and contribute to creaton of our diverse program! It will be useful, interesting and fun!

Last year's gathering demonstrated the importance of mutually beneficial communication between scientists and practitioners. Therefore, we continue this tradition and conduct a research and practice conference according to the main topic. The conference will be held in English involving  the international and remote speakers and participants (videoconference participations and broadcast).

In parrallel to the conference we will organize an interesting tours for both children and adults and offer participants to self-organize free communication and celebration.

At the permaculture convergence practitioners will share their experience in the form of presentations, discussions and  workshops. The convergence will be held in Ukrainian with presentations by international guests delivered in English. If you do not speak Ukrainian - do not worry! A wisher translation of via radio guide will be organized. In parallel with the conference, interesting excursions for children and adults will be arranged as well as self-organized communication and celebration by participants.

So do not hesitate and come to both events. Especially that there we offer a single registration fee for participation in both conference and convergence which is only 13 EUR or 14.5 USD!. Come with the whole family - we offer free participation for children under 16 years old, and a disccount for famuly members 2,5 EUR or 3 USD. We offer free participation for the presenters, volunteers, Ukrainian internally displaced persons, military servants, and low-income citizens. We are able to offer only limited amount of the free places to thise who need it most but can not afford to pay, and we can hopefully offer more thanks to your donation

Our event presents a unique opportunity if you:

 • Want to visit permaculture centers in the Visegrad countires and Ukraine or create your own..
 • Desire to meet the members of Ukrainian permaculture community.
 • Eager to see permaculture in action.
 • Want to improve your skills as permaculture designers
 • Have any relevant experience or information and is happy to share it with Ukrainian and international permacultrue community.
 • Have encountered any problems while implementing a permaculture project (we will be looking for solutions together!).
 • Would like to join an existing permaculture project or is looking for the partners to the own projects.
 • Would love to enjoy productive and fun time with Ukrainian permaculture mates.

Українська пермакультурна спільнота 

Український пермакультурний рух є відносно молодим. Перший сертифікаційний курс пермакультурного дизайну було проведено у 2011 році, а згодом ще 5 таких курсів, на трьох останніх викладали підготовлені українські викладачі. У 2016 році було проведено спеціалізований курс для дизайнерів та підприємців “Пермакультура як власна справа” та першу в Україні пермакультурну зустріч. Цього ж року ми переклали та видали першу пермакультурну книгу українською - посібник для дизайнерів “Пермакультурний дизайн крок за кроком”. Це стало базою для формування команди вітчизняних пермакультурних дизайнерів та створення мережі навчально-демонстаційних центів пермакультури, серед яких може бути і ваше господарство! 2018 року ми переклади книгу "Їстівні дерева", та у 2019 плануємо перекласти та видати український переклад книги Білла Моллісона "Вступ до пермакультури". 2017 року ми започаткували співпрацю з пермакультурними рухами Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини і реалізували 3 спільні проекти: "Пермакультура для фермерів", "Мережа навчально-демонстраціних центрів пермакультури для Вишеградський країн та України" та "Пермакультура для Академії". В Україні за цей час ми знайшли чудових партнерів, які розвивають ринок органічної продукції в Україні, міське фермерствокооперативний рухтериторіальні громади та місцеве самоврядування, створюють громадські сади та переробляють міські харчові відходи,  створюють банк насіння та реалізують чудовий фільм про пермакультурне садівництво. Український пермакультурний рух швидко росте! Започаткований кількома активістами, зараз він має стати відповідальністю всієї вітчизняної пермакультурної спільноти (приєднатися)!

   

Ukrainian permaculture community

Ukrainian permaculture movement is relatively young. The first Certification Permaculture Design Course was carried out in 2011, and since then we have organized 5 more of such courses with the qualified Ukrainian trainers at the last  three. We offer free participation in the convergence for everyone who will register to participate in our Introductory Online Permaculture Course.  In 2016 we organized the advanced Permaculture Design Livelihood Course, and also we translated and published the first permaculture book in Ukrainian: ‘Permaculture Design: a step-by-step guide’ by Aranya. Together this created a good background for Ukrainian permaculture designers to start consultancy service, and also for the creation of Ukrainian network of permaculture education and demonstration centers. This year we have translated the book "Edible Trees" by Plants for a Future, and in 2019 we are planning to translate Bill Mollison`s "Introduction to Permaculture".  On 2017 we have started collaboration with permaculture movements in Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia, and so far we have implmeneter 3 mutual projects: "Permaculture for Farmers", "Visegrad and Beyond Network of Permaculture Education and Demonstration Centers", and "Permaculture for Academia". We have also established cooperative relationships with the number of Ukrainian organizations: some develop organic market in Ukraine, urban farming, cooperative movement, local governing, initiated the seed bank, and distribute an amazing film about the permaculture orchard (which is beyond organic). Ukrainian permaculture movement is now gaining more power and influence! Being initiated by few Ukrainian activists now it should become the responsibility for the whole national permaculture community.

 
 
PC people
  Image may contain: 16 people, people smiling, people standing, people sitting and outdoor 

Програма/ Program

Зараз формується, доповідачі анонсуватимуться на сторінці заходу у фейсбук. Див попередню програму нижче або за цим посиланням.

Is under development, and presenters well me announced on Facebook page of the event. See detailed program below or follow this link

Ми запрошуємо кожного стати доповідачем! Якщо ви можете поділитися надихаючими прикладами пермакультури чи дослідженнями – нехай Вас почують!

We invite everyone to become a presenter! If you have valuable permaculture experience or research to share - let people hear you!

Більш детальна інформація про презентації за цим посиланням.

Click here to read abstracts of the presentations.

 

 

 

Проїзд

Будь ласка, не зволікайте з придбанням квитків - продаж квитків на прямі поїзди (за 45 днів) починається з 12 грудня, а на прохідні поїзди (за 30 днів) - з 27 грудня. Якщо немає залізничних квитків - розглянбте можливіть дістатися автобусом чи сервісом пошуку попутників BlaBlaCar.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" є класичним навчальним закладом. Це означає, що в ньому існує багато навчальнпих напрямів та спеціалізацій, включаючи інженерію, дизайн, філологію, психологію, фізичну реабілітацію, буотехнологію, видавничу чправу, економіку та менеджмент, комп'ютерні науки, автомобілебудування, право тощо (наразі 45 спеціальностей). У жовтні 2018 року Університет приймав міжнародну конференцію "Пермакультура для академії" і зараз розробляє напчальну програму "Прикладна екологія та пермакультура"

Адреса університету "Україна" - вул. Львівська 23, м. Житомирська (пряма лінія від залізничного вокзалу). Див посилання на мапу та планувальник маршруту громадським транспортом.

 

How to get

The conference is organized in the capital of Ukraine and historical city Kyiv.

Attending the conference in person is not only possibility for you to explore ancient churches, delicious Ukrainian cuisine, but also visit some urban permaculture projects.

Open International University of Human Development “Ukraine” is a classic educational institution. It means that there are many different directions and specialties including engineering, design, philology, psychology, physical rehabilitation, biotechnology, publishing, economic and management, computer science, automobile, law etc (45 specialties at this moment). Currently it develops the graduate program Applied Ecology and Permaculture.

Open International University of Human Development "Ukraine" is located on Lvivska St, 23 (Kyiv, Ukraine, link to the map). Take red metro line till Zhytomyrska station. This is a direct line from the centrals railway station which is the terminal stop of the airport shuttle if you arrived to Kyiv Boryspil International Airpor. See possible roots from Igor Sikorsky Kyiv International Airport.

We don't recommend to travel by car, especially from abroad, as you can stuck in queue on the border. Please, whenever possible prioritize the public transport as more sustainable way of transportation. If possible use trains and buses which emits less carbon comparing to flight, and which allow you to explore the country (or countries) on your way. If travelling from abroad you can easily reach Uzzhorod or Lviv by multiple train or bus  - cities worth exploring which also host dynamic permaculture communities. Or just take direct route to Kyiv. If traveling by Ukrainian railways, please, book your ticket well in advance (tickets are released 45 (starting from December 12th) and 30 (starting from December 27th) days beforehand) as Ukrainian trains get booked very fast on weekend. Please, register on the web-site before booking your train ticket - this will allow you cancel your ticker easily if there will be a need. Courageous participants can also make part of all their trip by carpooling which is well developed in Ukraine and which is the perfect way to explore the country and communicate with locals.

Useful links:

 

Харчування

Буде спільний стіл з екологічних продуктів, де кожен поділиться тим, що вродило, слідуючи на практиці етичному принципу пермакультури “справедливий розподіл”. На ярмарку ви зможете скуштувати продукцію ваших пермакультурних однодумців. Для спільної вечері ми замовимо страви в університетському ресторані або доставку вегетаріанських страв з екобуфету.

 

Food

Buring breaks and lunch participants will shared an ecologically grown food which they brought with them. We ask whenewer possible to bring some ready food, fruits and vegetables. You can bus some extra from other particiaptns at the fair. As for the supper, we will order food in the University restaurant or a delivery from the vegetarian restaurant.

 

Проживання

Жителів Києва та передмість ми запрошуємо бути гостинними та приймати приїжджих, зокрема наших іноземних гостей (пишіть пропозиції та запити в коментарях до цього допису). 

Ми забронювали двомісні номери в готелі біля університету. Ви можете також скористатися заброньованими нами місцями (інформація в реєстраційній формі).

Також ви можете самостійно забронювати дешевші хостели у центрі Києва на сайтах https://www.booking.com www.hostelworld.com www.airbnb.com
або скористатися сервісом гостинності https://www.couchsurfing.com

 

Accomodation

Please, write your guest requests for participants from Kyiv in the comments to this post.

We have booked several double rooms in the hotel nearby (more information in the registration form).

You can also book yourself some cheaper hostels: https://www.booking.com www.hostelworld.com www.airbnb.com or use free hospitality service https://www.couchsurfing.com

 

Діти, домашні тварини та доступність для інвалідів

В суботу 26 січня буде організована екскурсійна програма, а в неділю 27 січня - окрема програма для дітей!

Всі приміщення університету повністю доступні для неповносправних.

В університеті не місце домашнім тваринам (окрім собак-поводирів), тому ваших улюбленців доведеться залишити вдома.

 

Chlidren, pets and access for disabled

On Saturday January 27 we offer a tour program, and on Subnday January 27 - special program for children!

All University premises are accessible and designed for disabled.

University is not a proper place for pets (except for the guiding dogs). Thus you neeed to leave them at home.

 

Контактна інформація

 • Громадська Спілка  "Пермакультура в Україні": perma.ukraine(et)gmail.com - звертатися з питань співпраці з організацією.
 • Ірина Казакова (i.w.kazakova(et)gmail.com, 067 771 6129) - контактувати стосовно науково-практичної конференції
 • Лілія Моруга (liliamoruga(et)gmail.com, 098 185 2020)  - звертатися з приводу пермакультурної зустрічі.
 

Contact information

 • NGO "Permaculture for Ukraine": perma.ukraine(et)gmail.com - contact regarding collaboration with organization.
 • Iryna Kazakova (i.w.kazakova(et)gmail.com, +38067 771 6129) - contact regarding all organizational issues.
News Слідкуйте за новинами на сторінці ГС "Пермакультура в Україні" та на сторінці заходу на фейсбук.    News Follow news at the page of NGO "Permaculture in Ukraine" and at event page on Facebok.
     
Нижче або за посиланням знаходяться двомовна реєстраційна форма (праворуч) та платіжні кнопки (ліворуч). Ми приймаємо всі платежі як благодійні внески).   Below or by this link is a bilingual registration form (right) and payment buttons (left). We accept all payments as charitable contributions.
     
Поділіться,
будь ласка
з друзями!

 

 
 

LiqPay - українська платформа для прийому карткових платежів (додайте комісію 2,75%; потрібне смс підтвердження; можливо, потрібно підняти ліміт для карткових операцій через інтернет)

Donate button ua

LiqPay - Ukrainian platform for card payments (inclide comission 2,75%; requires sms confirmation; you may need to increase the limit for internet translactions)

Donate button en

PayPal

PayPal button

Button bank transfer

Будь ласка, повідомте нам про сплату реєстраційного внеску.

Ми з радістю відповімо на Ваші запитання!

perma.ukrainegmail.com

380-96-947-1612

Please, inform us about your payment

We will be happy to answer your questions!

perma.ukrainegmail.com

380-96-947-1612

Учасники / Participants

logo ivf

Click on the flag to read the page in Czech, Hungarian, Polish, Slovak or English 

CZ flag HU Flag PL flag UK flag

Конференція

 

Пермакультурні ферми

 

Вишеградське пермакультурне партнерство

 

Що таке пермакультура?

 

Контакти

Пермакультурні ферми

Дивитися всі фільми

 

Estate on Vartovna (маєток біля вежі)

Jasenná, Чехія

Родинний маєток на схилі Візовіце площею 5 га з садами, лісом, пасовищем та городом, я якому вже 9 років мешкає молода родина з міста Брно.

Спеціалізація

 • Розведення кіз та овець
 • Вирощування та переробка фруктів (яблука, сливи)

Що ви побачите

 • Розведення кіз та овець, продаж та бартер вироблених продуктів
 • Отримання фінансової підтримки від програм освіти про довкілля - співпраця з групами натуралістів з Брно та зі школами
 • Використання віслюків для роботи та подорожей
 • Екотуризм

 

Garden for the Future (сад сайбутнього) (дивитися фільм)

Vizovice, Чехія

Приклад дуже різноманітного проекту пермакультурщика, який забезпечує своє життя з різних джерел.

Спеціалізація

 • Освіта та консультування - східна (китайська медицина, дослідження центрально європейських рослин на заміну екзотичним, консультант з харчування
 • Вирощування лікарських трав (8 стоток), зокрема дуже екзотичних видів, оздоровчі практики

Що ви побачите

 • Сад трав (8 соток) з більш ніж 100 видів (переважно з китайської медицини)
 • Лісосад (0,5 га) з екстенсивно вирощуваними овочами (давні традиційні сорти), курами та качками на вільному випасі, різноманітними грядками (припіднятими, заглибленими).
 • Город, що інтенсивно обробляється (0,5 однорічних культур) для харчової самодостатності

 

Проекти відновлення земель (дивитися фільм)

Šardice, Чехія

Петр Марада є професором Менделівського інституту сільського господарства в Брно та радником Міністерства сільського господарства Чехії. Він втілює численні проекти відновлення земель, покращення ґрунтів, управління водними ресурсами та охорони дикої природи, для чого він використовує урядові гранти.

Спеціалізація

 • Держава надає гранти фермерам, які впроваджують “екосистемні послуги”. Таким чином, можна створювати екосільськогосподарські підприємства, що використовують фінансову підтримку держави для відновлення земель, та є джерелом існування для підприємців.
 • В Шардіце ви побачите кілька прикладів таких заходів, які є дуже близькими чи навіть подібними до методів пермакультури та агролісівництва, метода ключової лінії та включення зони 5 (дика природа) до пермакультурного дизайну.

Що ви побачите

 • “Зелені ділянки”: болота, ставки, біокоридори
 • Заліснені тераси та валоканави
 • Висадка лісів на ґрунтах, мало придатних для фермерства

 

Pangea, Білокарпатська фруктова скарбниця (дивитися фільм)

Nová Bošáca, Словаччина

Яблуневий сад з давніх видів з контрольованим випасом овець та кіз. Цікаве місце з точки зори екологічного різноманіття (орхідеї, метелики). Такоє ми відвідаємо новий та єдиний в своєму роді в Словаччині розплідник фруктових дерев.

Екскурсію проводитиме Ľudo Vašš (Людо Ваш, див. відео (словацькою)) – відомий садівник, що спеціалізується на незвичних видах та сортах фруктових дерев.

Спеціалізація

 • збереження давніх сторів фруктових дерев;
 • виробництво соків;
 • розведення овець та кіз;
 • управління водними ресурсами.

 

Ферма Яна Шлінского Aгроколо (дивитися фільм)

Senec, Словачччина

Система “Агроколо” (див. відеопрезентацію англійською) була розроблена Яном Шлінським та спрямована на механічну обробку ґрунту без нанесення шкоди ґрунтовим мікроорганізмам. Вона базується на проміжній сільськогосподарській технології, що широко використовується у світі переважно для зрошення. Система використовується для безполицевого обробітку (без перевертання скиби) та аерації ґрунту, висадки розсади та доступу фермера для ручної прополки та збору врожаю. Вона працює на електриці, тому в перспективі може функціонувати за рахунок лише відновних джерел енергії. Див. також Farmlandia (на словацькій (https://goo.gl/Zb5xyi).

Спеціалізація

 • Овочівництво
 • Солідарне фермерство
 • Франчайзинг розробленої ідеї

Що ви побачите

 • Автоматичний механізм обробітку ґрунтів для комерційного овочівництва
 • Теплицю-геокупол
 • Острівці дикої природи поміж округлих полів

 

Екологічний інститут сталого розвитку (дивитися фільм)

Gömörszőlős, Угорщина

Екологічний інститут сталого розвитку (EISD) пропагує ідею сталого розвитку, розбудовуючи розуміння загальної ідеї та сприяючи її практичному втіленню. Інститут має інформаційний центр у селищі Gömörszőlős, що функціонує як консультаційний, демонстаційний та навчальний центр альтернативних технологій та сталого використання природних ресурсів для відвідувачів та місцевих спільнот.

Спеціалізація

Інститут втілив інноваційну технологію для дрібного фермерства, що зветься глибоким мульчуванням та використовується для відновлення родючого шару ґрунту та його біоти, забезпечуючи обробіток без оранки, поливу, прополки, використання добрив та інших хімікатів. Глибоке мульчування полягає в покритті ґрунту органічними рештками шаром товщиною 50 - 60 см, який швидко розпадається. Цей метод використовується інститутом вже протягом 14 років. Див. відео (субтитри англійською).  

Що ви побачите

 • Енергопасивний автономний будинок
 • Різні види компостних туалетів
 • Систему обробки сірих вод
 • Систему верболозу для обробітки стічних вод
 • Різні способи компостування
 • Сонячна сушарка для фруктів, овочів та грибів, зроблена з пивних бляшанок
 • Сонячна сушарка для деревини, зроблена з пивних бляшанок
 • Систему дощового водозбору
 • Цегляну піч та два різновиди реактивних пічок
 • Обігрів теплиці компостними грядками
 • Будинок з солом’яних тюків
 • Огранічний сад та город
 • Традиційну деревообробну майстерню
 • Музей під відкритим небом традиційного сільського життя 

Конференція "Пермакультура для ферм"

Дивитися відеозаписи всіх презентацій конференції

Доповідачі
Теми

Основи, методи та технології


Соціальні аспекти та спільноти


Economy and legal issues


Alfréd Szilágyi (Альфред Сзілягі)

Альфред вивчає органічне сільське господарство в магістратурі університету Szent Istvan в Угорщині. Він отримав диплом бакалавра з сільськогосподарської інженерії. Маючи інтерес до пермакультури, він написав диплом про пермакультурний дизайн музею під відкритим небом у Szenna, Угорщині. Під час практики на фермі Keveral у Великобританії він пройшов сертифікаційний курс пермакультурного дизайну з викладачами Клавдією Ван Гул та Бріном Томасом. Альфред долучився до створення угорської пермакультурної спілки (MAPER) і зараз є членом її правління, маючи інтерес до дослідницького боку пермакультури. Він започаткував неформальну платформу для об’єднання науковців та практиків, а також провів практикум та симпозіум у своєму університеті. Зараз він працює над дослідницьким проектом у співпраці з FIBL (дослідницький інститут органічного сільського господарства), Швеція та CAWR (центр агроекології та сталого управління водними ресурсами університету Кавентрі), Великобританія. Проект оцінює сталість різних фермерських систем. Також Альфред є активним членом двох громадських організацій, що займаються екологічною освітою та місцевими аспектмих сталого розвитку..

Наскільки сталою є пермакультура в порівнянні з сучасним та органічним фермерством?

Кількість наукових досліджень пермакультури, а також інших соціальних рухів та альтернативних сільськогосподарських концепцій невпинно зростає. Проте більшість вивчає соціальні аспектах, і лише деякі описують практики та ефективність таких систем. Я хотів дослідити, наскільки практикам пермакультури вдається досягти сталих цілей у порівнянні з сучасними та органічними фермерами.

Під час моєї презентації я познайомлю вас з системою SMART індикаторів, розроблених шведським інститутом FIBL на основі рекомендацій SAFA, опублікованих FAO (продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН) в 2013 році для оцінки функціонування ферм. Цього року я проаналізував діяльність 30 ферм у Угорщині: пермакультурних, органічних та сучасних, по 10 з кожної групи. Я представлю свої висновки та рекомендації.

Béla Baji (Бела Байі)

Освіта: Університет садівництва, Будапешт, 1978. Курс пермакультурного дизайну з Леа Харрісоном, 1991. Диплом за спеціальністю пермакультура під керівництвом Пітера Біркетта, Брно, 1999.

Сфери інтересів: дендрологія (ботаніка, вирощування екзотичних дерев та кущів), органічне садівництво, пермакультурне садівництво, пермакультурне дизайнерське консультування.

Член Угорської пермакультурної спілки.

30 років пермакультурного досвіду на експериментальній ділянці

Презентація базуватиметься на слайдах, що демонструють результати деяких моїх проектів та експериментів, на які мене надихнули принципи пермакультури.

Я представлю наступні проекти:

 • Методи посадки дерев у несприятливих умовах: перетворення кукурудзяного поле на мішаний ліс з фруктових та кормових дерев.
 • Перетворення орної землі на природну систему луки з фруктовими деревами шляхом розкидування суміші насіння. Створення різноманітної флори диких квітів флори методом збору, вирошування і розсіювання насіння відповідних видів.
 • Створення ландшафту з ямок на насипів на рівнині: управління мікрокліматами, а також збільшення різноманітності патернів для посадок.
 • Лісосад (за Робертом Хартом), або «їстівний ліс» (за Джеффом Лоутоном): наскільки наші овочі переносять затінення фруктовими деревами?
 

Ben Lazar (Бен Лазар)

 Подорожуючий вчитель пермакультури та заснивник освітнього порталу Permakultura.edu.PL, що координує створення пермакультурної мапи Польщі. Зараp проводить пермакультурні лекції у мітсах та майстер-класи на фермах Польщі. Також займається міськими садами та анімацією в громадських садах.

Бен є аніматором руху продовольчого суверенітету "Nyeleni Polska"

Посилання:

Рух продовольчого суверенітету та розвиток пермаклуьтури в Польщі

Я розкажу про поточну ситуацію та розвиток пермакультури в Польщі, її соціальний вимір, заходи в місті та національну стратегію продовольчого суверенітету (також і в глобальному контексті). Див. Nyeleni Poland.

Також я розкажу про заняття, які я провожу влітку на польських фермах. Та про “Пермакультурний тур” великими містами Польщі - те, чим я зараз займаюся.

Богдан Попов

Коваль та еколог,  керівник агенції екопроектування «Кузня Екорішень», що базується у Закарпатті.    Спеціалізується на створенні  екосанітарних систем в гірських умовах. Учень Б. Моллісона, перекладач та редактор його книжок, виданих російською.

Пермакультурна санітарія для ферм і туризму

Санітарія може бути ключовим елементом пермакультурного дизайну для ферм та туристичних закладів, який замикає колообіги води та поживних речовин.  Завданням є створення таких систем, що вписуються в локальний контекст, тобто є доступними з фінансового боку, відповідають очікуванням, не є занадто складними та вимагають адекватного вкладу енергії та ресурсів, водночас добре виконуючи свої функції.  

Богдан Попов, пермакультурист  та експерт з санітарії розповість про свій практичний досвід із створення таких систем  в Україні та опише майбутні екосанітарні тренди, що будуть корисними для  пермакультурного дизайну.

   

Denisa Tomášková (Деніса Томашкова)

Біографія

Деніса Томашкова є провідним викладачем пермакультури та дизайнером у Чехії. Зараз вона викладає на сертифікаційних курсах пермакультурного дизайну та навчає садовому дизайну, утриманню води в ландшафті (створенню водойм, дизайну за методом ключової лінії) та міській пермакультурі переважно в центральній Богемії. Вона має досвід в садовій архітектурі і вивчала відновне та пермакультурне сільське господарство з Біллом Моллісоном, Джеофом Лотоном та Дарреном Догерті.

Знайомство з пермакультурним фермерством

Основні ознаки та відмінності між сучасним сільським господарством, органічним та пермакультурним сільським господарством.

Знайомство з різними методами та типами пермакультурного фермерства у світі.

Відновне сільське господарство (Марк Шепард, Даррен Догерті, Річард Перкінс, Зепп Хольцер…), використання багаторічників та лісосадів в сільському господарстві, агролісівництво, лісопасовищна система та інші методи створення продуктивних систем, близьких до природних екосистем. Використання тварин в фермерському циклі.

Стратегія Джоела Салатіна (ферми Поліфейс (багатоликі)) для пермакультурного фермерства.

Дизайн ключової лінії Єумена - управління земельними та водними ресурсами.

Стале вирощування зернових: безорний метод Фукуоки-Бонфіла.

Холістичне управління - метод відповідального та функціонального планування та управління фермерськими системами.

Dr Dóra Drexler (Др. Дора Дрекслер)

Генеральний директор

ÖMKi – Угорський науково-дослідний інститут органічного сільського господарства

Дора закінчила магістратуру за напрямком ландшафтного дизайну в університеті Корнівус, Будапешт. Вона отримала ступінь доктора в 2010 році в Технічному університеті Мюнхена, департамент ландшафтної екології. Перед початком роботи в ÖMKi Дора працювала науковим співробітником в шведському науково-дослідному інституті органічного сільського господарства (FiBL). Вона координувала національні дослідницькі проекти в галузі органічного сільського господарства (фермерські мережі) та брала участь у кількох європейських дослідницьких проектах, зокрема в 7 рамковому проекті Горизонт 2020. Серед них: Здорові другорядні злаки,  проекти DIVERSIFOOD та LIVESEED, спрямовані на різні аспекти сільськогосподарського різноманіття та збереження генетичних ресурсів.

Урізноманітнення системи органічного харчування за рахунок другорядних злаків та місцевих сортів томатів

В своїй презентації я зосереджуся на можливостях урізноманітнення системи харчування завдяки використанню давніх культур, старих та місцевих сортів. Я представлю наш досвід стосовно місцевих сортів томатів та давніх злаків (полби та пшениці однозернівки), з якими ми зараз працюємо в рамках європейського дослідницького проекту DIVERSIFOOD. В своїй доповіді я розкрию основні питання диверсифікації від отримання посадкового матеріалу до просування на ринку нових продуктів переробки.

Emmer wheat         Einkorn wheat

Ewa Czap (Ева Чап)

У Польщі я тренер екологічної та глобальної освіти в Центрі екологічної діяльності "Zrodla" та студентка Екологічного народного університету в Grzybow (EUL Gzybow), де я вивчаю органічне землеробство, і тому я практикую на фермі паша Шлінського в Словаччині, на основі якої я писати дисертацію.

В даний час я маю ділянку, де я відновлюю ґрунт, займаюся переробкою овочів і будую глиняні та саманні будинки. У Словаччині я співпрацюю з Bielokarpatsky Ovocny Poklad.

Нові екологічні університети в XXI сторіччі

Народні університети є установами для навчання дорослих, які, як правило, не дають академічних ступенів, хоча існують певні курси, що ведуть до досягнення цієї мети. Цю назву запропонував датський письменник, поета, філософ та пастора Н. Ф. С. Грюнґтвіг (1783-1872).  Грюнґтвіга надихнув звіт Маркіза де Кондорсе про загальну організацію громадських закладів, написаний в 1792 році під час французької революції.

Характер народних гімназій різниться залежно від країни, але зазвичай ці установи мають наступні загальні риси:

Велика різноманітність предметів;
Немає вступниз та випускних іспитів;
Зосередження на саморозвитку;
Педагогічна свобода;
Курси тривають від кількох місяців до одного року з оплатою за кожен курс.

Eva Hauserová (Ева Хаусерова)

Чеська редакторка, письменниця, пеерекладачка, пермакультурна організаторка, викладачка та садівниця.

Чеський фермерський проект KomPot

KomPot - це громадська організація для жителів Праги, які зацікавлені у вирощуванні для себе екологічних овочів, а також для обміну у спільноті. Це унікальне поєднання громадського садівництва та солідарного фермерства (CSA). Спеціалізація: овочівництво, бджільництво, нова форма солідарного фермерства та громадське садівництво.

Пермакультурні ферми Veselá biofarma та Pozemská zahrada

Veselá biofarma (весела біоферма) - це сільськогосподарський проект групи друзів, які вже більше двадцяти років працюють в чеському органічному фермерстві. Мета полягає в тому, щоб показати, що "БІО"  - це не розкіш, а розумне і нормальне пілкування про навколишнє середовище, від якого людина також отримує користь.

Ми співпрацюємо з VH Agroton, яка з 2008 року провадить "біо" господарювання на 380 гектарах у с. Velké Hostěrádky. Це село є унікальним, тому що в безпосередній близькості від нього існують три інші органічні підприємства загальною площею 160 га. Така концентрація екологічно культивованих земель в Південно-Моравському регіоні є справді унікальною.

Традиційні і менш традиційні культури, лікарські рослини, сади та виноградники, сортова сівозміна, заходи боротьби з ерозією і не в останню чергу покращення добробуту тварин і людей - все це відповідає принципам органічного фермерства та ідеями, які ми намагаємось втілити.

Pozemská zahrada - це сімейне господарство (1,6 га) із старовинним традиційним сільськогосподарським будинком, лісосадом, садом трав та пасовищами для худоби (коні, вівці, корови).  Alena Gajdušková (Алена Гайдушкова) шукає та відроджує давні методи та техніки фермерства та домашнього господарства, такі, як традиційне оздоровлення, виробництво натуральної косметики, приготування традиційних чеських блюд для туристів - онлайнова реклама "домашнього ресторану", переробка продуктів харчування (молоко, сир, м'ясо і т. д.). Її чоловік вчить роботі з тягловими кіньми, викопуванню ставків тощо. Спеціалізація: старі традиційні сорти фруктів, овочів, вирощування трав, робота з кіньми, продукція вівчарства та від корів, освіта, проектування природих та пермакультурних садів (основне джерело доходів).

Сад майбутнього - проект Петра Хаби

Приклад дуже різноманітного проекту пермакультурщика, який забезпечує своє життя з різних джерел: вирощуванням лікарських трав (8 соток), зокрема екзотичних видів, вирощуванням власних продуктів харчування (харчова самодостатність) як в системі лісосаду, так і в системі інтенсивого грордництва, та вчителюванням (проведенням курсів).

Проект поєднує натуральне господарство та агроекологічні дослідження. Сільськогосподарські практики переважно є "біоінтенсивними", що сприяють формуванню здорового ґрунту, вимагають малих площ і нихиких витрат, одночасно забезпечуючи максимальну урожайність сталість та здоров'я цієї невеликої систем вирощування продуктів харчування.

Пермакультурна ферма Івани Кветоньової (Ivana Květoňová)

Ми живемо в селі Sedlo з 1989 року. Ми органічно працюємо на ділянці 38 га на Тепельському плато на висоті 650 м над рівнем моря. Більша частина нашої землі складається з постійних пасовищ, у нас є кілька га ріллі - зернові культури, кормові рослини та 2 га змішаного роду - сад і ставки.

Пан Кветон саймається сільськогосподарськими рослинами та худобою. Він розводить японську м'ясну породу вагю,  а такоє її гібрид з абердинським ангусом.

Пані Квотонова є аграрієм і захисницею природи. Вона розвидить коней - гібрид з уельською породою - пропагуючи верхову їзду як спілкування з природою. Вона відповідає за ландшафтний дизайн та піклування  про всі живі істоти.

Мережа демонстраційних пермакультуртних центрів в центральній Європі

Надихаюча презентація чеської мережі демонстраційних пермакультурних центрів для створення мільтинаціональної мережі, обговорення.

Федір Рябінін

Спеціаліст в галузі органічного (природовідповідного) садівництва. Має багаторічний досвід проектування та посадки декоративних і плодових садів. Професійно займається формуванням, обрізанням і щепленнями плодових і декоративних рослин. Спеціаліст по створенню “живоплотів” і топіарі (фігурній стрижці кущів). У 2011 році заклав в місті Донецьк (Україна) Біологічний Комплекс «РАдісний Сад» де збирає унікальні матеріальні об'єкти живої та неживої природи. Проводить практичні та теоретичні семінари для любителів і професіоналів по всій Україні. Теми семінарів: проектування саду, формування, обрізка, щеплення. Автор базового курсу для любителів і професіоналів «РАдісний садівник» і спеціалізацій до нього. Проводить в своєму саду дослідження в галузі природовідповідного землеробства. Постійно тестує всі новинки на ринку садової техніки України та складає аналітичні огляди по цій тематиці. Захоплюється заточкою різних, в тому числі садових, інструментів і конструюванням обладнання для цього. Хобі - дайвінг.

Технологія омолоджування плодових дерев зі зміною сорту

З усіх дерев, з якими я мав справи на початку своєї карь'єри садівника, більш за всіх, мені додавали клопоту сортові дерева прищеплені на сіянці. Вони пізно, в порівнянні з іншими підщепами, починали родити. Давали, кожен рік, великий приріст, тому потребували великої, за об'ємом, обрізки. Але справжні проблеми починалися тоді, коли, з будь-яких причин, обрізка  припинялась на термін більше ніж 3 роки. Зона плодоношення, в таких деревах, швидко починала зміщатися догори, а в місцях зручного доступу  формувалась зона відмирання. Після 8 років єксперіментів, я знайшов рішення, яке дозволяє одночасно: зменьшити висоту крони перерослих дерев в 3 рази (до 2-3 метрів); частково змінити сорти на більш сучастні та врожайні; значно омолодити старі дерева. Пропоную цю технологію до уваги фермерам та дизайнерам пермакультури, оскільки вона дає можливість, без корчування та висадки нових саджанців, мати гарантовані врожаї сучасних сортів протягом десятиліть. Вважаю, що вона також перспективна при створенні лісосадів на ділянках, де є несортові сіянці плодових дерев.

Ján Šlinský (Ян Шлінскій)

Засновник біоферми, що підтримуєтсья спільнотою та вирощує органічні овочі інтенсивним та оригінільним методом “кіл”. Див. презентацію Agrocircles - Implementation of sustainable Strategy of growing and sales of vegetables.

Вирощування овочів: між ідеалізмом і технократією

Проект розпочався на початку 90-х, коли я звільнився з посади спеціаліста з овочництва в державному сільськогосподарському кооперативі, зіштовхнувшись з дилемою, як мені продовжувати втілювати свою мрію стати фермером-овочівником, яку я виношував з 6-го класу. В цей час розпочалися дебати навколо екологічної продукції, де йшлося про те, що овочі (об’єкт мого професійного інтересу), є найбільш чутливими до використання агрохімікатів.  По-перше я усвідомив, що фермерство без гербіцидів вимагає багато ручної праці, яка є непосильною для однієї людини. По-друге з власного досвіду я знав, наскільки складним є використання найманої праці для вирощування овочів. Тому вирощувати овочі екологічно видавалося мені неможливим, бо іноді навіть мені бракувало сил, щоб втілити теорію у практику.
І поступово мені вдалося вирішити ці дилеми професійного та етичного характеру, 
застосувавши досвід свого хобі зі створення професійних авіамоделей, де я поєднав свої здібності техніка та новатора.  Етика диктувала відмову від використання агрохімікатів, а досвід конструктора моделей аеропланів дозволив мені створити власний пристрій для заміни «мотики». Розроблена мною система мала допомогти швидко зупинити руйнування ґрунтів, та звільнити селян від важкої ручної праці, яку автоматично гарантувало для них екологічне сільське господарство, що могло швидко зруйнувати ентузіазм та ідеалізм.

Jennifer and Partick Lauruols (Дженніфер та Патрік Лауруоли)

Дженіфер Лауруол (Jennifer Lauruol) є пермакультурною дизайнеркою, садівницею та викладачкою. Маючи більш ніж 40-річний досвід садівництва, вз 1993 року вона навчає дітей та дорослих. З 2000 року вона володіє власним пермакультурним дизайнерським бізнесом.

 

 

 

 

   

Patrick Lauruol (Патрик Лауруол) | Бізнес тренер

Патрік є досвідченим бізнес тренером, сприяючи становленню та росту малого бізнесу.

В якості бізнас-консультанта він допомагає розвитку бізнесу з нуля, використовуючи розумові моделі та принципи перманентного дизайну.

Патрік розробив схеми для полегшення старту та розвитку новачками.

www.patricklauruol.com

Дженніфер і Патрік використовують в своїй роботі принципи пермакультурного дизайну пермакультури у своїй роботі, і дотримуються трьох етичних принципів: турбота про Землю, піклування про людей та соціальна справедливість шляхом обміну надлишками. Це "потрійна основа" бізнесу.

Під час презентації Дженніфер і Патрік ділитимуться власним досвідом Друга частина включатиме відповіді на запитання.

Як пермакультурному фермеру або садівнику заробити на життя, отримуючи прибуток з різних джерел

Знайомство з найбільш впливовоми бізнес ідеями, що можуть допомогти у створенні та просуванні бізнесу

  • "Багатий тато - бідний тато" - квадрінти грошових потоків
  • Активи (генератори грошових потоків) у порівнянні із зобов'язаннями та споживчими товарами
  • Різниця між самозайнятим та власником бізнесу
  • Потрійна основа соціального підприємництва (або бізнес, відмінний від корпоративної глобалізації та жорсткого капіталізму)

Підприємництво на основі бачення та потреб ринку / що таке маркетинг? / потреба та пропозиція

 • Чи існує ринок для вашого бізнесу (техніи дослідженняр ринку)
  • "Мамин тест" / Інтерв'ю споживачв
 • Аналіз ризиків
  • LoNGPESTLE (аналіз місцевих, національних, глобальних, політичних, економічних, соціальних, технологічних, заонодавчих та екологічних ризиків)
  • Ризики при започаткуванні бізнесу
 • Створення ціннісної пропозиції / бізнес моделі
  • Аналіх існуючих активів та навичок, якими можна заробити на життя
  • Створення ціннісної пропозиції та продуктів і послуг на її основці
 • Пелюстки пермакультурної квітки Холмгрена яю основа для пошуку ціннісної пропозиції

Łukasz Kowalczyk (Лукаш Ковальчик)

31 рік, здобув освіту в знаменитому ірландськіому коледжі Дубліна (ступінь магістра). Закінчив навчання з відзнакою за спеціальностіми іспанська мова та економіка, і зараз є самозайнятим перекладачем та перекладачем з польської, англійської та іспанської мов. В даний час практикує економіку щастя та експериментує в пермакультурному лісівництві. Мандрує екопоселеннями та традиціними місцями по всьому світі часто допомагаючи організації фестивалів згідно зелених стандарти та беручи участь у громадьких проектах з природного будівництва з дерева, глини, соломи, та каменю.

З 2010 року насолдоджується та постійно вивчає методи сталого землеробства. Починаючи з 2014 року в займається лозоплетінням та ткацтвом. Протягом останніх кількох років  почав особливо цінувати особистий контакт з людьми під час семінарів: в приміщеннях і особливо на відкритому повітрі. З вересня 2016 року - батько маленької Мальви.

Теорія Геї та іі застосування в місцевій спільноті

Оскільки я  багато подорожую, моєси вчителіми та універститетами є волонтерство у багатьох європейських проектах. Знайшовши місце для постійного життя, намагаюся також стати господарем, який може навчити інших і показати  приклади самодостатнього життя та життя у гармонії з природою та суспільством.

В моїй доповіді я зосереджуюсь на початкових етапах створення моєї лісової ферми, що базується на пермакультурі, особливо стосовно побудови громади у створенні пермакультурного способу життя.

Я покажу, як перетворював попередній досвід в необхідне переучуванняя для створення основи для садівництва. Лісосад має дуже специфічні характеристики та вимоги - життя в ньому потребую якісних змін.

Важливим моїм досвідом у створенні пермакультурного саду є роль лісосаду як мого вчителя, і тому я вирішив дослідити буферну зону дикої природи, зокрема їстівні рослини в ній. На даний момент ми працюємо над тим, щоб зробити наш спосіб життя фінансово стійким. Наш досвід показує, що процеси побудови спільноти та групового навчання є ключем до створення достатку на всіх рівнях, включаючи фінансовий. А який ваш досвід?

Любов Маргітай

Народилася у 1970 році в мальовничому селі на Закарпатті. Кандидат біологічних наук, доцент кафедри плодоовочівництва і виноградарства Ужгородського національного університету, сільськогосподарський експерт-дорадник. Викладаю грунтознавство, меліорацію, агрохімію. Маю більше 80 наукових і методичних публікацій, близько 15 разів участь у зйомках телепередач для телеканалу Тиса, 21 каналу, виступи на міжнародних конференціях. Одружена. Маю чотирьох синів. Займаюся пермакультурним дизайном; органічними технологіями підвищення родючості грунту, органічним вирощуванням фруктів, овочів, ягід, винограду, лікарських і пряно-ароматичних рослин та декоративних культур, а також екобудівництвом.

Органічне вирощування овочів, фруктів, ягід, винограду, лікарських і декоративних рослин в сиcтемі пермакультурного дизайну

Розглянуто особливості вирощування рослин за органічними технологіями та основні заходи по підвищенню родючості ґрунту та стійкості створеного агробіоценозу. Узагальнено  практичний досвід створення пермакультурного господарства на ділянці площею 0,48 га з спорудженням валоканав на дерново-підзолистому поверхнево оглеєному важкоглинистому грунті на алювіальних відкладах в колишній заплаві річки Латориці на території Латорицької осушувальної системи на Закарпатті, вирощуванням лісосаду з плодовими, ягідними, овочевими, лікарськими, пряноароматичними і декоративними культурами та виноградом.

 

Марія Пахолок

Дипломований тренер з викладання основ оздоровлення, закінчила курс “Електропунктурна діагностика та тестування за методом Р. Фолля». Валеолог та віце-президент Міжнародної Федерації Бойового гопака, вивчає вплив цієї технології на стан здоров'я школяра. Займалася створенням Галицького художнього професійного ліцею сакрального мистецтва та народних ремесел Опілля.
Організатор багатьох фестивалів та конференцій на західній Україні: «Створення Карпатського бренду для місцевих традиційних продуктів та послуг» (2011), еко-фестивалю «Лолин 2015», екоплатформи ПОРТОФРАНКО ГОГОЛЬФЕСТ (2016), еко-етно фестивалю «Карпатське Коло» (2016).

Дикороси для здоров'я і бізнесу

Дикорослі рослини допомагають розширити раціон харчування, готувати нові смачні, корисні та дешеві стави, що компенсуватимуть нестачу вітамінів й мікроелементів.

Вирощування лікарських рослин завжди в кілька разів перевищує прибутковість культивування зернових: вдвічі для ромашки та валеріани та доходячи до 500 % і більше для окремих лікарських трав. Дохідність справи суттєво зростає, якщо переробляти сировину. За оцінками експертів ВООЗ, у найближче десятиріччя частка препаратів, що виготовляються з лікарської рослинної сировини, сягне 60% обсягу споживання фармацевтичних засобів.

Вирощування лікарських рослин у Карпатах – забутий бізнес, що міг би покращити екологічну, економічну і навіть соціальну обстановку. Зважаючи на те, що багато цінних карпатських рослинах майже вимирають через тотальну заготівлю, я займаюся їх вирощування їх на своїй садибі, в чому маю 30-річний досвід, яким хочу з вами поділитися.

Павло Арданов

Павло Арданов пройшов сертифікаційний курс пермакультурного дизайну у 2011 році і курс для викладачів пермакультури у 2013 році з Джорджем Соболем. У 2012 році він отримав ступінь PhD з фізіології рослин в універститеті міста Оулу, Фінняндія, вивчаючи взаємодії рослин з мікроорганізмами. Павло є співзасновником та головою ГС "Пермакультура в Україні", вкиладачем пермакультури, дизайнером та перекладачем. З 2015 року Павло є одним з делегатів від Європи у Міжнародній раді з організації пермакультурних конференцій та зустрічей

Пермакультура для фермЖ планування подальшої співпраці

Вишеградське пермакультурне партнерство було започатковано у вересні 2016 року для обміну передовим досвідом пермакультурного фермерства та для підтримки розвитку мережі демонстраційно-освітніх центрів пермакультури у наших країнах. Його засновниками стали Permakultura (CS), Чехія, Екологічний інститут сталого розвитку, Угорщина, Фундація глибинної демократії, Польщя, Permaculture SK, Словаччина, та ГС "Пермакультура в Україні".

Яка підтримка потрібна пермакультурним фермерам центральної та східної Європіи Спеціалізовані курси та семінари? Стажування в регіоні? Обмін найкращими практиками на міжнародних зустрічах? Консолідація наших національних мереж демонстраційних центрів пермакультури? Організація міжнародних поїздок на ферми? Банки насіння?

Ваша думка є цінною для нас! Ми відкриті для нових партнерів всередині та за межами нашого регіону!

Petr Marada (Петр Марада)

Професор Менделівського університету сільського господарства у Брно, консультант Міністерства сільського господарства Чехії. Використовує систему грантів міністерства сільського господарства та Міністерства довкілля для покращення здоров’я земель, управляння земельними та водними ресурсами, запобігання вітровій та водній ерозії завдяки висадці так званої “розкиданої рослинності” - вітроламів, невеликих гаїв, біокоридорів тощо. Див презентацію “Креативні підходи для щоденного догляду за екофермою” (англійською).

Виконання програми розвитку сільських територій в Чехії завдяки створенню екоагропідприємств, що надають екосистемні послуги

Петр Марада працює в Південно Моравському селі Шардіце, де йому належать земельні ділянки. Практика існуючого традиційного інтенсивного землеробства має катастрофічні наслідки для грунту, що спричиняє його деградацію та ерозію, а також порушення місцевого колообігу води. Рішення, які використовує Петр Марада, збільшують біологічне різноманіття, зберігаючи та розвиваючи сільськогосподарські та лісові екосистеми високої природної цінності, поєднують розрізнені земельні ділянки та зберігають воду в ландшафті. Буде продемонстровано декілька прикладів новостворених водно-болотних угідь, великих садів, біокоридорів, гаїв та інших елементів ландшафту.

Ці ділянки також використовуютьсяя длі вирощування органічних фруктів, виробництва біомаси, вони є середовищем існування для запилювачів та іншої дикої природи, а також джерелом освіти та натхнення для інших. Вони підтримують загальний розвиток сільської місцевості, сприяючи відродженню традицій та місцевих громад.

Robert Palusinski (Роберт Палусинський)

Я працюю з групами як тренер з 1998 року, а також тренером, терапевтом, викладачем та фасилітатором з 2002 року в Польщі, а також за кордоном, використовуючи процес-орієнтовану психологію як основний підхід.

Я навчаю процес0орієнтованій психології та глибинній демократії у Польщі, Естонії, Німеччині, Словаччині та Італії (в останній я ініціював розвиток глибинної демократії, і зараз вона процвітає!).

З необноразового досвіду я знаю, що кожна організація та група - від найменшоїго підрозділу до глобальної компанії - є подібним на людину живим організмом, і кожна має  власний шлях та унікальну мудрість, а роль посередника полягає в тому, щоб допомогти їй їх усвідомити.

Я живу в Кракові, Польща та працюю психотерапевтом, радником, тренером і фасилітатором у Польщі та навколо Європи. Я екс-президент та співзасновник Фонду глибинної демократії, де я навчаю, як працювати з конфліктами та популяризувати групову свідомість в різних сферах життя, використовуючи методологію "Світова робота", "Глибока демократія" та Дизайн процесу мрій дракона". У своїй роботі я інтегрую процес-орієнтовану психологію з роботою Карла Густава Юнга з буддизмом і практиками дзен і шаманізмом.

Глибинна демократія зустрічіє пермакультуру: межа різноманітності!

Різноманітність в екосистемі є важливою для існування людини з різних причин. Розмаїтість екосистеми підвищує доступність кисню за допомогою процесу фотосинтезу рослинними організмами. Різноманітність у водному середовищі допомагає очищенню води різними рослинами для використання людьми. Різноманітність видів рослин служить гарним джерелом лікарських трав для людини. Відсутність різноманітності в екосистемі дає протилежний результат.

Але як щодо різноманітності людей - як їх внутрішнього, так і зовнішнього життя?

Чи можемо ми розглядати будь-яку особистість та / або групу як екосистему?

Унікальний підхід "глибинної демократії" наголошує, що різноманітність - це необхідна умова існування будь-якої стабільної людської системи. На жаль, наш внутрішній ксенофоб часто проти "невідомих" або "чужих" частин,  розглядаючи їх як потенційного ворога або "бур'яни"

Процес-орієнтована психологія та глибинна демократія об'єднують зовнішню роботу соціальної активності з внутрішньою роботою психології та медитації, поєднуючи їх з життєздатною землею.

Однією з найважливіших цілей "глибинної демократії" є заохочення різноманітності, а також усвідомлення природної тенденції до дискримінації та маргіналізації небажаних частин. Коли виникає певна напруженість або соціальна складність, нерідко спостерігається тенденція до маргіналізації нашого внутрішнього розмаїття та (за тим же принципом) зовнішнього розмаїття ситуації. По суті, глибинна демократія полягає у підвищенні обізнаності про себе і  групу.

З точки зору глибинної демократії, будь-яка так звана "небажана" поведінка чи особи є важливими та необхідними для різноманітності та процвітання системи!

Подібно до того, як ми дивимося на бур'яни або паразитів через окуляри пермакультури.

Чи можливо, що глибока демократія є пермакультурою для людських систем?

Давайте проаналізуємо на дивовижні подібності та розбіжності :)

Simona Albrechtová (Сімона Альбрехтова)

Цікавлюся пермакультурою, зокрема рослинами та садівництву, які я вивчала.

Ботанічні пестициди та біоконтроль шкідників

Коли ми вирощуємо рослини, ми можемо зіткнутися з різноманітними шкідниками та хворобами, які пошкоджують наші культури. Ефективними рішеннями є різні відвари, екстракти, настоянки та витяжки з лікарських рослин, які захищатимуть культурні рослини.

На додаток перерахованих традицінийх методів, не варто забувати про природних ворогів шкідників.

Dr. Sławomira Walczewska (Славоміра Вальчевська)

Філософ, письменниця-феміністка та активістка, співзаснивник та співкерівник жіночого фонду eFKa, член ради Центру прав жінок (a.o: Center of Women's Rights), Симпозіуму всіх істот (Workshop for All Beings), Фонду ЛГБТ, Фонду глибинної демократії. Співредакторка феміністичного журналу "Zadra". Авторка публікацій для "Леді, ночі та феміністки. Феміністський дискурс у Польщі" ("Ladies, Nights and Feminists. Feminist Discourse in Poland"), 1999 рік (українською мовою в "Ji", словацькою  - в "Aspekt", італійською -  в "it.pl", німецька версія, опублікована в 2015 році), "Феміністки за власними словами", ( "Feminists. In their Own Voice").

Зараз працює в Феміністичному інституті досліджень та освіти при eFKa, тел. +48 602 120 142, Краків, Польща

Пермакультура в гендерному світі

Хто годує і народжує? Жінки та природа. І від кого це очікують? Від втомленої, експлуатованої природи та розчарованих надмірно працюючих жінок. Як діяти феміністкам в такій ситуації? По-перше, немає єдиного фемінізму, а багато різних рухів. Проте більшість фемінізмів - це спроба дати голос розчарованим, надмірно працюючим жінкам. Суди, які намагаються зупинити феміністко звинувачуючи їх у "вбивстві ненароджених дітей", більше не працюють. Вбивство, війна, нездорова їжа та глобальне забруднення відбуваються не через феміністок.

Нас навчили сприймати всі суспільні відносини через гендерні окуляри та бачити в кожній людині чоловіка чи жінку. Пермакультура пропонує щось інше: це спосіб вивчати різноманіття та поважати його як у природі, так і в суспільстві.

Tamas Varga (Тамаш Варга)

Вчитель за освітою, Тамаш більше 16 років працював в IT галузі. В 2003 році WWOOFing (вуфінг - стажування на органічних фермах) змінив його життя, і в 2009 році він започаткував організацію WWOOF Угорщина та почав працювати з місцевими фермерами та волонетерами. В 2012 році він був обраний директором Федерації WWOOF організацій, і з 2015 року працює заступником директора цієї федерації. Тамас бере участь у численних спільних проектах з сусідніми країнами та в проекті “Життя та навчання на оранічних фермах” - спільному проекті за участі 10 країн.

Знайомство з WWOOF та можливостями мережі органічних ферм

Всесвітні можливості на органічних фермах (WWOOF) є чудовим способом дослідити сільське життя, побачити гарні місця, отримати практичний досвід та дізнатися більше про стале виробництво здорової їжі. Мережа WWOOF була започаткована восени 1971 року, швидко стала міжнародною, а за 45 років і всесвітньою. Зараз є близько 60 регіональних організацій WWOOF, що пропонують можливості для стажування у 130 країнах. Національні групи є автономними, але постійно координують свою роботу для кращої роботи та поширення цього руху. Федерація WWOOF організацій (FoWO) є неприбутковою парасольковою організацією для об’єднання та співпраці національних груп по всьому світі.

Я представлю рух WWOOF та федерацію, розповім, як ми можемо допомогти місцевим фермерам та спільнотам, як ця освітня мережа допомагає всім бажаючим навчатися органічному сільському господарству та сталому життю, та як фермери можуть ділитися своїми знаннями та досвідом про здорове життя та стале майбутнє.

Тетяна Чучко

Займалась фітодизайном. Керівник ГО “Львівський Клуб Органічного Землеробства і Пермакультури”. У 2011 пройшла сертифікаційний курс пермакультурного дизайну (вчитель - Джордж Соболь). У 2013 пройшла курс для викладачів пермакультури (вчитель - Джордж Соболь). Співзасновниця та керівник напрямку “Освіта” в ГС “Пермакультура в Україні”. Викладач пермакультури, дизайнер та популяризатор пермакультури. Займаюсь створенням Центру Пермакультури і кооперативу екологічних виробників Львівщини.

Вермифермерство - від одного ящика до ферми

Вермифермерство - це яскравий приклад перетворення відходів сільського господарства, харчової промисловості та міських кухонних відходів на доходи або цінні ресурси для вашої ферми. Доходи можуть бути різноплановими: добрива біогумус і вермичай, жива біомаса черв'я та надання послуг з утилізації сміття. З 1т. сировини утворюється приблизно 600кг біогумусу і 300кг біомаси черв'я.

Вермиферма може складатись/починатись з одного ящика або займати гектари площ, може стартувати без грошей, а може розпочинатись з вкладення десятків тисяч доларів...

Ми розглянемо різні варіанти, їх особливості, переваги та недоліки.

Грядки Розума" - створення родючості за дуже короткий термін

При освоєнні ділянки власники іноді стикаються з тим, що земля малопридатна для вирощування культурних рослин через низьку родючість ґрунту, мале водозабезпечення, у випадку освоєння цілини або сильно забур'янених ділянок. Теплі грядки розробки Володимира Микитовича Розума, шкільного вчителя з Тернопільщини - цікаве і зручне рішення таких проблем.

Суть цих грядок полягає в тому, що годується ґрунтова біота, а не самі рослини. Також в цих грядках завжди присутні необхідні для родючості волога, тепло і повітря. Після формування така грядка ніколи не перекопується і не переорюється.

Ефект підвищення родючості і зменшення захворювань, а також можливість застосування техніки при її організації дозволяє радити цю грядку фермерам, що займаються промисловим овочівництвом, садівництвом та ягідництвом, а також для тепличних господарств.

На конференції ви отримаєте докладну інструкцію зі створення такої грядки і приклади функціонування.

Teplie_gryadki_Rozuma.jpg

Vincent Liegey (Вінсент Льєже)

Співавтор книги "Проект антиросту" (A Degrowth Project, Éditions Utopia, 2013 (Eszmelet, 2014), речник  французького руху економіки антиросту, інженер, міждисциплінарний дослідник та координатор соціального кооперативу Cargonomia, що заохочує розвиток економіки антиросту, є центром сталих логістичних рішень та місцевої доставки продуктів харчування в Будапешті за допомогою вантажних велосипедів, автор проекту. Співкоординатор 6-ї міжнародної конференції з антиросту, яка відбулася у Будапешті у вересні 2016 року.

Cargonomia - сталий транспорт, здорова місцева їжа та сталий транспорт в Будапешті

Cargonomia (див. також сторінку у Facebook та відео Cargonomia - Cargobike & local food distribution hub - Budapest і Vincent LIEGEY on Degrowth and Cargonomia) - це партнерство соціального кооперативу та соціального підприємства. Співпраця між компанією cargobike messenger, біодинамичною фермою та майстернею з проектування та виготовлення недорогих вантажних велосипедів Сargobike забезпесує розповсюдження продуктів харчування та перевезення вантажів. Більше того, Cargonomia пропонує місце для громадських і освітніх заходів, пов'язаних з підвищенням, благополуччя, екології та слатим розвитком чи сільським господарством. Cargonomia координується п'ятьма відданими керівниками, а також співпрацює з кількома іншими місцевими партнерами. Сьогодні Cargonomia з її різноманітною діяльністю має на меті представити альтернативний спосіб організації не лише господарської діяльності, але й поставити під сумнів поняття "роботи", переосмислювати принятні технології та виробництво продуктів харчування, а також створити стійке місто, ппрплельно забезпечивши кращу співпрацю та діалог з сільською місцевістю.

Cargonomia зараз збирається запустити новий проект про міське агролісівництво і з ентузіазмом поділиться з вами своїм досвідом під час презентації.

Антиріст та пермакультура

"Антиріст" (див. також сторінку в Facebook та інтерв'ю з Вінсентом Льєжє про антиріст) виник протягом останніх 10 років. Це "слово-бомба" було використано щоб відкрити поглиблену дискусію про те, чи нескінченне зростання в кінцевому світі є бажаним або навіть можливим. Антиріст попереджає про потенційну кризу цивілізації та відповідає на неї, досліджуючи альтернативні та послідовні рішення на різних рівнях. З багатовимірним розумінням взаємопов'язаних задач, з якими ми стикаємось, виникають питання: як можна було б здійснити демократичні та спокійні переходи до нового "розпорошеного" але взаємопов'язаного суспільства, що базується на соціальній та екологічній справедливості.

Від самого початку антиріст також часто пов'язаний з іншими рухами, такими, як мережа перехідних міст або місцевими ініціативами, наприклад, солідарне фермерство. У цій дискусії будуть обговорюватися зв'язки та взаємодоповнюваність між антиростом та пермакультурою, зокрема і з філософської точки зору.

Zbigniew Janczukowicz (Збігнєв Янчукович)

Магістр філософії Ягеллонського університету. Мандрівник, письменник, оповідач, який кілька років провів на багатьох пермакультурних фермах, а в 2015-16 роках працював у неформальному центрі відкритої освіти в Średniówka, східна Польща.

Сертифікований викладач філософії та етики, намагається працювати в вальдорфських установах та лісових дитячих садках.

У 2014-2015 роках мешкав в Індонезії; має намір повернутись до Борнео для проведення досліджень для докторської дисертації, яка полягає у тлумаченні самодостатності місцевих ферм на цьому острові як інструменту протидії процесу яванізації.

Один рік на пермакультурній фермі - інтеграція в місцеву спільноту

Я представлюфото та відеоматеріал з пермакультурної ферми у Średniówka за 2015 по 2015 рік, коли я там постійно жив та організував безліч заходів, а саме:

 • Регулярні зустрічі з місцевими дітьми - викладання англійської мови, екскурсії в ліс: розпізнавання дерев та їстівних рослин, робота з глиною та деревом.
 • Зимові свята - театральні майстерні для місцевих дітей - підготовка п'єси за місцими легендами, що надихнуло батьків відремонтувати старе шкільне приміщення, що не використовувалось протягом 20 років.
 • Освітній фестиваль "15-хвилинник" (26-29 травня 2016 р.) зі запрошеними викладачами з сісідніх шкіл, та залученням місцевої громади для тверезих розваг.
 • Збір історій та пісень від старих людей та традиційних музик, що живуть по сусідству.

Екологічна співпраця з місцевою спільнотою:

 • обмін транспортними засобами та матеріалами (отримання сіна за розчистку сараю, ремонат автомобіля са приватні уроки для дітей тощо);
 • обмін їжею (отримання молока та сиру за можливість випасу корів на нашому полі);
 • збір фруктів з закинутих садів;
 • обмін знаннями про трави та традиційну медицину;
 • легальних збір простроченої їжі та картону для мульчування з місцевих магазинів.

Я підсумую накопичений досвіду: чого було досягнуто, і що можна було б покращити. Я хочу поділитися деякими ідеями та стратегіями щодо того, чим ми повинні пожертвувати, щоб створити взаємовигідні відносини з місцевою громадою, і завершити твердженням, що це непросто, але, безумовно, варто зусиль.

Zoltán Lengyel (Золтан Ленгіель)

Золтан успалкував сіімейну ферму (після 15 років роботи програмістом  Будапешті )в Hortobágy - одному з найпосушливіших місць Угорщини, на межі Hortobágy. Це господарство тримало назву Táncoskert -першим угорська солідарна ферма, що вирорбляє м'ясо та яйця. Зараз він його перетворив на прибуткове холістичне еко-/ пермакультурне господарство.

Táncoskert - прибуткове солідарне фермерство

Батьки були землеробами але я не бачу в цьому сенсу
Обприскування труїть нашу їжу
Вирощування культур на неродючих землях
Для невеликого прибутку
30 га
велика рогата худоба, вівці, свині, індички, курчата, кури, фазани, куріпки, цесарки, гуси, качки, кролики
5-й рік, 4-й сезон солідарного фермерства
постачання птахів / яєць двічі на тиждень
постачання свинини щомісяця
100 сімей та 4 місця роздачі замовлень
Прибутково з 2-го року

Більше інформації - на веб-сайті та сторінці в фейсбук.


Будь ласка,
поділіться
з друзями!

 

 

Banner2

Вишеградське партнерство "Пермакультура для ферм"

Permakultura CS

Permakultura (CS), Чехія

Ecological Institute for Sustainable Development

Ecological Institute for Sustainable Development (екологічний інститут сталого розвитку), Угорщина

Deep Democracy Foundation

Deep Democracy Foundation (фундація глибинної демократії), Польша

Permaculture SK

Permaculture SK, Словаччина

Permaculture in Ukraine

ГС "Пермакультура в Україні", Україна

Наше партнерство було започатковано у вересні 2016 року для обміну передовим досвідом пермакультурного фермерства та для підтримки розвитку мережі демонстраційно-освітніх центрів пермакультури у наших країнах.

Країни нашого регіону мають економіку з розвиненим сільськогосподарським сектором та традиційно великим відсотком сільського населення, що переважно господарює на дрібних та середніх за розміром фермах. Промислове сільське господарство, що залежить від вирощування монокультур на великих ділянках земель, руйнує традиційний спосіб життя в центральній та східній Європі, що базувався на співпраці дрібних виробників, місцевому виробництві та продажі продуктів харчування, та прямих взаємозв’язках між містянами та виробниками з прилеглої сільської місцевості, що базувалися на довірі, взаємопідтримці та взаємозалежності. Сучасне фермерство, що вимагає значних початкових інвестицій в техніку та агрохімікати, та потребує менше людської праці, призводить до занепаду традиційно сільськогосподарських регіонів, робочій міграції, старіння сільського населення, погіршення здоров’я та соціального благополуччя соціуму. Сучасне сільське господарство потужно виснажує землі та потребує безперервного доступу рідкісних та невідновних ресурсів, спричиняючи масивний деструктивний вплив на екосистеми.

Місією наших організацій є підтримка та популяризація екологічно дружнього сільського господарства, зеленої енергетики та енергоефективних технологій, здорового способу життя, захисту природної та культурної спадщини, та сприяння становленню самодостатніх спільнот застосовуючи інструменти пермакультури (культури, що базується на принципах сталого розвитку) задля вирішення нагальних екологічних, економічних та соціальних проблем. Зокрема, ми сприяємо започаткуванню та підтримуємо дрібні ферми, активізуючи місцеві спільноти, регіональному розвитку завдяки посиленню взаємин в межах біорегіонів та формуванню виробничих та економічних циклів в межах регіонів. Поточний проект допоможе нам створити потужну регіональну мережу демонстраційних пермакультурних ферм. Започаткування співпраці між невеликими сталими фермами та викладачами пермакультури має сприяти розвитку повноцінної освітньої програми в галузі агроекології для пермакультурних організацій, вищих та професійно-технічних установ Вишеградського регіону.

Контакти

 • Павло Арданов (pavlo.ardanovet.jpggmail.com, +380969471612 - координатор програми від України 

Група "Екологічне фермерство. Пермакультура"

Що таке пермакультура?

Пермакультура є системою принципів для дизайну сільськогосподарських та соціальних систем, спрямованих на створення або використання патернів (моделей) та особливостей функціонування природних систем. Завдяки пермакультурі можна створювати стійкіші ферми, що потребують менше праці та зовнішніх ресурсів, завдяки встановленню функціональних взаємозв’язків між елементами. Пермакультурне фермерство є благородною працею, що змінює наш спосіб догляду за землею з руйнівного на відновлюючий та поєднує фермерів і містян у спільноту взаємопідтримки. Дізнатися більше про пермакультуру.

Принципи пермакультури (читати більше)

PC Principles ua

Пермакультурна квітка

Permaculture flower ua

Пермакультурний центр "Зелені кручі" запрошує на дводенний вступний курс в пермакультуру.

Ми підготували для вас програму, що включає в себе теоретичну базу та можливість побачити на практиці, як це виглядає, та дещо спробувати зробити самому.
Викладач курсу Павло Арданов (сертифікат викладача курсів пермакультурного дизайну) під час лекцій розкаже, що таке пермакультура, які її основні принципи. Ми поговоримо про елементи та їхні функції, патерни та крайові ефекти, здоров'я ґрунтів та роботу із водою.
Анастасія Волкова (сертифікат пермакультурного дизайнера, диплом школи біодинамічного землеробства), власниця садиби «Морквяні вовки», проведе екскурсію по своїй ділянці, на якій застосовані численні пермакультурні підходи. Ви побачите різні типи грядок, як перетворювати цілину на грядки, змішані посадки, використання пряно-ароматичних рослин на городі, вирощування багаторічних овочевих та рідкісних рослин, посадки за принципами лісосаду, використання азотфіксаторів, будинки для комах та багато іншого. Також побачите саманний будинок, побудований з нуля за традиційною технологією.
Також ми відвідаємо територію пермакультурного центру, де створюється лісосад.

Проживати учасники будуть в чарівній Экоусадьба "Лесная Сказка". Це унікальна можливість пожити у казковому саманному будинку, що поєднує в собі екологічність та комфорт. На вас чекає смачне вегетаріанське харчування. А також романтичний вечір біля вогнища (беріть із собою музичні інструменти).

Крім навчання та комфортних умов проживання, цей дводенний курс дає можливість побачити, що таке життя в екопоселенні, та подихати чистим повітрям серед неймовірної краси пейзажів. Поруч ставок і буде передбачено вільний час для купання та прогулянки.
Можна буде придбати місцеву продукцію.

На курсі всього 18 місць.

Вартість курсу:
2000 грн з проживанням в окремій спальні із двоспальним ліжком (для другої людини в одній спальні з вами участь в семінарі 1100 грн, якщо тільки харчування – 450 грн). Є дві спальні
1500 грн з проживанням на екогорищі. Є 6 місць
1300 грн з проживанням у прибудові (як в наметі, але на ліжку із матрацом). 2 місця
1100 грн у власному наметі (на території є туалет та літній душ)
Можливо приїхати раніше, або залишитись на відпочинок у садибі. Для цього зв’язуйтесь із Экоусадьба "Лесная Сказка"

Можна приїхати з дітьми (якщо діти маленькі, хтось із батьків має за ними доглядати).

Відстань від Києва 140 км, на машині 2 години. Можливий трансфер з Києва, якщо буде достатня кількість бажаючих (орієнтовно 450 грн туди й назад), або ми розподілимо пасажирів по машинах інших учасників.

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

Як проходить навчання у пермакультурному центрі "Зелені кручі":

05 06
07 08

Ви можете переглянути фотографії із вступних курсів в пермакультуру, що проходили в «Зелених кручах» у 2018 році:  2-3 червня 201814-15 липня 2018

Інформаційні партнери заходу / Information partners of the event

Copy of logo agro RGB black Page3 лого ЦЛ 09.08.2016 Logo Ukraine  Международный информационный портал No automatic alt text available.

Пермакультурна зустріч 2017 «Екологічне фермерство та пермакультура»

 

Ukrainian Permaculture Convergence 2017 «Ecological Farming and Permaculture»

Відео запрошення / Video invitation (press  to see subtitles)

Відеозаписи презентацій / Recorded presentations

22 січня 2017 з 09:00 до 19:00.

м. Хмельницький, Обласна універсальна наукова Бібліотека,

вул. Героїв Майдану, 28

Сторінка заходу на Фейсбук та Вконтакті
 

22 of January 2017,  09:00 - 19:00.

Khmelnytskyi, Ukraine

Khmelnytsky Regional Library,

Heroiv Maidanu St, 28/78

Запрошуємо вас на щорічну зустріч шанувальників пермакультури та пропонуємо разом відсвяткувати День соборності України!

 

We are glad to invite you to the annual meeting of Ukrainian permaculture community to celebrate the Day of Unity of Ukraine with us!

Since we don't have any grant for organizing the convergence, unfortunately, we can not cover expenses for the keynote speakers, and we can only offer them free participation. But we can arrange the presentations in the videoconference mode. Particularly we need foreign speakers who can introduce ideas of community-supported agriculture an urban farming to Ukrainian farmers and permaculture community.

Пермакультура (перманентна або стала культура + стале землеробство) - підхід до вирішення проблем, спрямований на пошук взаємовигідних рішень; дизайн земельних та соціальних систем на основі принципів сталого розвитку, перейнятих з природи та місцевої культури (більше про пермакультуру). Основною темою нашої зустрічі буде розвиток дружнього до природи та соціально справедливого фермерства, тому ми пропонуємо поділитися досвідом вітчизняних фермерів та запрошуємо експертів зі східної Європи, які розкажуть про общинне сільське господарство, створення багатопрофільних сімейних ферм та фермерство у місті. Вперше заплановано проведення повноцінної пермакультурної програми для дітей, і ми закликаємо вас долучитися до її формування!

 

Permaculture (permanent culture + permanent agriculture) is the approach to problem solving, aimed at finding mutually beneficial solutions; design of the plots and social systems based on the principles of sustainable development, adopted from nature and wisdom of traditional cultures (more about permaculture). The main topic of this convergence will be eco-friendly and socially just farming, so we provide an opportunity for the local farmers to share their experience, and we also invite experts from the Eastern Europe who can introduce the practices of community-supported agriculture, creation of the multi-purpose family farms, and urban farming. For the first time we plan to organize special permaculture program for child, and we encourage your contribution.

Якщо ви навчалися пермакультурі, є практикуючим пермакультурним дизайнером, шукаєте рішення для ведення сталого фермерства, чи просто чули про пермакультуру та хотіли б дізнатися більше, поліпшити якість життя та долучитися до творчої та активної спільноти, тоді цей захід саме для вас! Для того, щоб всі бажаючі змогли взіти участь, ми пропонуємо доступну реєстаційну плату у розмірі 235 грн (безкоштовна участь для доповідачів та знижка 50 грн для волонтерів). Наш захід є дружнім до вимушених переселенців та військових АТО, яким ми допомагаємо в рамках нашої програми “Пермакультура для миру”. Шукаємо благодійників, які допоможуть взяти участь у заході тим, хто цього найбільше потребує, але не може оплатити.   If you have ever studied permaculture or alreadyworking as the permaculture designer, if you are looking for solutions for sustainable farming, or if you just heard something about permaculture and want to learn more to improve your quality of life and to join our creative and energetic community, then this the event is for you! We offer an affordable registration fee of only 9 EUR to make this event affordable for everyone (and we offer free participation for the speakers and provide discount for volunteers). Our event is a friendly for internally displaced persons and the military personnel in line with our program Permaculture for Peace. We are looking for supporters to enable participation for those who need it the most, but cannot afford to pay.
Наша зустріч - це більше, ніж екофестиваль, адже ми запрошуємо вітчизняних практиків пермакультури та закордонних експертів для запуску нових напрямів багатогранної пермакультури, та створюємо умови для пошуку партнерів, рішень та започаткування нових проектів. Окрім доповідей програма включатиме майстер-класи та тематичне спілкування у невеликих групах, сформованих за регіонами та за напрямами. Також буде ярмарок екологічної продукції. І, звичайно, святкування наших спільних досягнень.Темою наших заходів у 2017 році буде пермакультурне фермерство, і ми запрошуємо вас долучитися до наших проектів, зокрема до створення мережі демонстраційно-освітніх центрів пермакультури та розробки моделі сталого та прибуткового селянського господарства.     Our meeting is more than just one more eco festival, because we invite local permaculture practitioners and international experts to launch the new areas of multifaceted permaculture in Ukraine, and the scheme of our meeting is designed to facilitate finding business partners, solutions and launching new projects. Along with the conference-style oral presentations our program also includes workshops and facilitated sessions in the mini groups for networking around the regions and topics. There will be also the fair of ecological products. And, of course, we will be celebrating together our achievements. All activities of our organization in 2017 will be organized around the topic of permaculture farming, and we will be launching the network of permaculture education and demonstration sites in Ukraine. The first project should elaborate the model of sustainable and profitable small farm. 

Це унікальний захід, який варто відвідати якщо ви:

 • Хочете розвивати екологчіне фермерство та пермакультуру в Україні.

 • Бажаєте дізнатися, чим живе українська та східноєвропейська пермакультурна спільнота.
 • Прагнете побачити пермакультуру в дії.
 • Хочете підвищити свій рівень як пермакультурного дизайнера.
 • Маєте досвід або цінну інформацію з нашої теми, якими варто поділитися.
 • Стикнулися з проблемами при реалізації ваших пермакультурних проектів - ми спробуємо знайти рішення разом!
 • Хочете долучитися до участі в пермакультурних проектах та шукаєте партнерів у свої проекти.
 • Бажаєте корисно та весело провести час в колі однодумців та друзів.

  Our event presents a unique opportunity for those who:

 • Want to develop ecological farming and permaculture in Ukraine.

 • Desire to meet the members of Ukrainian permaculture community.
 • Eager to see permaculture in action.
 • Want to improve their skills as permaculture designers.
 • Have any relevant experience or information and is happy to share it with Ukrainian people.
 • Have encountered any problems while implementing their permaculture project (we will be looking for solutions together!).
 • Would like to join an existing permaculture project or looking for the partners for the own projects.
 • Would love to enjoy productive and fun time with Ukrainian permaculture mates.

Українська пермакультурна спільнота

Український пермакультурний рух є відносно молодим. Перший сертифікаційний курс пермакультурного дизайну було проведено у 2011 році, а згодом ще 3 такі курси, на двох останніх вже викладали підготовлені українські викладачі. Кожному, хто зареєструється та оплатить участь у теоретичній та практичній частинах курсу пермакультурного дизайну, ми даруємо безкоштовну участь у пермакультурній зустрічі 2017! У 2016 році було проведено спеціалізований курс для дизайнерів та підприємців “Пермакультура як власна справа” та першу в Україні пермакультурну зустріч. Цього ж року ми переклали та видали першу пермакультурну книгу українською - посібник для дизайнерів “Пермакультурний дизайн крок за кроком”. Це стало базою для формування команди вітчизняних пермакультурних дизайнерів та створення мережі демонстаційно-освітніх центів, перший з яких ми плануємо започаткувати 2017 року, і ним може стати ваше господарство!  За цей час ми знайшли чудових партнерів, які розвивають ринок органічної продукції в Україні, міське фермерство, кооперативний рух, територіальні громади та місцеве самоврядування, створюють банк насіння та реалізують чудовий фільм про пермакультурне садівництво.  Український пермакультурний рух готовий до потужного розгортання! Започаткований кількома активістами, зараз він має стати відповідальністю всієї вітчизняної пермакультурної спільноти (приєднатися)!

 

Ukrainian permaculture community

Ukrainian permaculture movement is relatively young. The first Certification Permaculture Design Course was carried out in 2011, and then we have organized three more of such courses with the qualified Ukrainian trainers at the last  two. We offer free participation in the convergence for everyone who will register to participate in our Introductory Online Permaculture Course.  In 2016 we organized the advanced Permaculture Design Livelihood Course, and also we translated and published the first permaculture book in Ukrainian: ‘Permaculture Design: a step-by-step guide’ by Aranya. Together this created a good background for Ukrainian permaculture designers to start consultancy service, and also for the creation of Ukrainian network of permaculture education and demonstration sites, the first of them will be created in 2017. We have also established good relationships with the number of organizations: some develop organic market in Ukraine, urban farming, cooperative movement, local governing, initiated the seed bank, and distribute an amazing film about the permaculture orchard (which is beyond organic). Ukrainian permaculture movement is now ready for gain more power and influence! Being initiated by few Ukrainian activists now it should become the responsibility for the whole national permaculture community.

Програма

Ми запрошуємо кожного стати доповідачем на пермакультурній зустрічі! Якщо ви можете поділитися надихаючими прикладами пермакультури – нехай Вас почують!

Доповіді
 • Павло Арданов, Тетяна Чучко “Розвиток пермакультури в Україні: досягнення та виклики” та “Наші майбутні проекти: демонстаційно-освітні центри пермакультури, банк насіння, общинне сільське господарство, школа екології та пермакультури”.
 • Віктор Чіркін “Сімейне фермерство”.
 • Michal Demes (Словаччина) “Еко/біо сімейне фермерство.
 • Іванна Білоус "Грядка Розума як обов’язкова складова пермакультури в Родовому Помісті".
 • Валентина Мовчан “Екологічне обгрунтування необхідності пермакультури у місті”.
 • Тетяна Распутіна "Практичне застосування принципів пермакультури"
 • Ілля Ремез "Послідовність освоєння ділянки: досвід, помилки та рішення"
 • Зіновій Шалай “Малиновий рай” - 20 років досвіду успішного господарства”
 • Володимир Розум “Природне землеробство на базі теплої грядки Розума з гніздом біоти - осередку життя - основа нової системи землеробства і пермакультурного сприйняття людиною природи"
 • Микола Биков "Шляхи покращення ґрунту в органічному землеробстві"
 • Philippe Clavieres, Delphine Robert, Laurent Welsh «Сільське господарство за підтримки спільноти»

 Майстер класи

Дитяча програма 

Відеоконференція (понеділок 23 січня 18:00 - 21:00)

 • Богдан Костів "Життєдайна продукція-новітній продукт Життєдайного виробництва. ЖИТТЄДАЙНЕ ВИРОБНИЦТВО-ВИБІР Є"
  Program

Our meeting is very participative, and we invite everyone to become a speaker! Please, share your inspiring permaculture experience! Unfortunately we don’t have any grant or sponsor to cover the fees for the foreign participants, and at the same time we have to keep our event affordable for Ukrainians. But we are happy to offer free participation and some snacks from the locally grown products to all our presenters. Your experience is really important to inspire Ukrainian farmers and can provide first guidance to permaculture farming.

Oral presentations

 • Pavlo Ardanov, Tetiana Chuchko "Permaculture development in Ukraine: achievements and challenges" and "Our future projects: permacultre education and demonstration centers, seed bank, community-supported agriculture, the School of Ecology and Permaculture".

 • Victor Chirkin "Family farming".
 • Michal Demes (Slovakia) "Eco / Bio family farming".
 • Ivanna Bilous "Rosum-style beds as the must-have permaculture element in your Family Estate”.
 • Valentyna Movchan "Ecological rationale for permaculture in the city".
 • Tetyana Rasputina "Practical application of permaculture principles”
 • Ilya Remez "The steps of site development: experience, msitakes and solutions"

Workshops

Program for children

Videoconference (Monday 23 of January, 18:00 - 21:00)

Інформаційні партнери заходу

 

Logo Ukraine Берегиня Логотіп Заря МікроБіоЕфект      

Третя зустріч української пермакультурної спільноти
"Розвиток Мережі Центрів пермакультури"

 

Презентації з пермакультурної зустрічі

Презентації з конференції

24- 25 лютого 2018

Ужгородський національний університет.

 Пермакультурна мапа 2018 (пропозиції допомоги та співпраці)


Заходи наших партнерів
Всі дотичні до пермакультури події